Kontakta oss

EU

Trodde du att SD var mot EU? Då har du blivit lurad!

Publicerat

den

INRIKES I enn ny intervju med Dagens Nyheter talar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson om hans syn på Sverige, flyktingar och EU.

I intervjun säger SD-ledaren att hans personliga åsikt är att han tror att SD kanske kan bli ett parti som ställer sig emot EU igen. Den 36-åriga högerledaren är däremot tydlig med att han vill att partiet ska omförhandla Sveriges EU-medlemskap istället för att gå ur den överstatliga unionen.

På frågan om ett svenskt urträde ger Jimmie Åkesson följande svar gällande partiets linje.

– Men EU är i hög grad en uppsättning av olika avtal. Vissa är bra. Vissa är väldigt dåliga. Det är de dåliga som vi vill förhandla bort.

Högerledarens svar ligger i linje med den kursändring Sverigedemokraternas ledning implementerade i partiet på SD:s landsdagar 2013. Det vill säga att Sverigedemokraterna hellre vill se omförhandlingar kring den överstatliga unionen istället för en regelrätt brytning.

Beslutet möttes av stark intern kritik

Då den styrande SD-ledningen tog fram det EU-vänliga förslaget möttes det hela med stark intern kritik. En rad olika företrädare valde att kritisera ledningens retorik och författade även en motion till partiets landsdagar där de krävde en fortsatt linje mot EU. Motionen som gick under namnet: ”Krav på folkomröstning om utträde ur EU” undertecknades av nästan 40 partiföreträdare. Bland företrädarna återfanns bland annat framstående politiker som Jörgen Fogelklou, Anna Hagwall, Mikael Jansson, Arnold Boström, Matz Dovstrand och Eric Myrin.

I motionen skrev det stora antalet undertecknare att de var oroliga för SD:s utveckling gällande synen på EU och ett svenskt utträde. Företrädarna ansåg även att SD-ledningens svängning i frågan skapar otydlighet gällande vilket ben partiet ska stå på i frågan om Europeiska Unionen.

sdeuvänner

Från Sverigedemokraterna själva

På sida 38 i Sverigedemokraternas lista över motioner som behandlades på Landsdagarna i Västerås 2013 skriver partiets EU-kritiska falang följande förklaring till varför de valde att gå emot den borgerliga ledningen.

”I år meddelades det under motionsarbetet att vi inte längre skulle driva utträdeslinjen, utan att partiets nya linje istället skulle vara att ”omförhandla” EU-medlemskapet, oklart med vilket mål. Den formuleringen finns också i partiets valmanifest från 2010, men då sades det att det bara var en omformulering och att det då (2010) inte betydde något annat än utträde. Flera personer i ledande ställning har i privata samtal uttryckt att man inte egentligen uppskattar den här förändringen och att man helst själv skulle driva ett tydligt utträdeskrav. Undertecknarna instämmer i detta. Det finns också en farhåga att våra gräsrötter undrar om vi säljer ut våra grundläggande värderingar i riksdagen.”

Undertecknarna kritiserade även partistyrelsens otydlighet och menade att partiet genom sin ljumma EU-linje framkallar tvivel.

”Det finns dock fortfarande vissa tveksamheter och otydligheter. Vad skall omförhandlingen av EU-medlemskapet syfta till mer specifikt och vad skall den i nuvarande programmet föreslagna folkomröstningen handla om?”. Frågor som partiets fyrtiotal företrädare aldrig fick svar på från partistyrelsen.

Ledningen vann över EU-kritikerna

Sverigedemokraternas ledning med den styrande trojkan Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof i spetsen valde att föreslå att EU-kritikernas motion skulle avslås, vilket den även gjordes, ett beslut som kom att visa partiets inställning till ett självständigt Sverige. SD-ledningens argument för omförhandlingar och kompromisser med EU-etablissemanget grundade sig på ren kapitalism – Alltså själva anledningen till att EU grundades från början.

”Men oaktat partiets inställning till ett utträde måste man likväl konstatera att som en liten, öppen ekonomi, så måste Sverige självklart förbli en del av EU:s inre marknad.” skrev partistyrelsen som skäl för att Landsdagarna skulle avslå EU-kritikernas motion.

Efter motionen ifråga har flera av de EU-kritiska medlemmarna antingen rensats bort, blivit degraderade eller så har de självmant valt att lämna Sverigedemokraterna bakom sig. Vilket i sin tur har inneburit att Sverigedemokraterna har kommit att fjärma sig allt mer från det före detta kravet på svensk självständighet och ett tydligt utträde från EU.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se