INRIKES

Historisk vinst för samebyar prövas i hovrätten

I februari förra året dömde tingsrätten att Girja sameby – och inte staten – har rätten att förvalta jakten och fisket på sin egen mark. Men staten ger sig inte, och nu ska ärendet avgöras i hovrätten.

Det har länge pågått en juridisk strid mellan samerna och staten om rätten att bruka marken kring samebyarna. I över hundra år har svenska staten haft äganderätt till samernas historiska mark, och har således öppnat upp för vem som helst att jaga och fiska på marken. Detta har haft katastrofala konsekvenser för renskötseln, och i sin förlängning även miljön.

– Både historiskt och lagligt är det staten som har äganderätten, och dessutom rätt enligt de lagar vi gemensamt stiftat i vår demokrati, säger Justitiekansler Anna Skarhed till Svt Norrbotten.

De ”gemensamt stiftade” lagar om statens äganderätt som justitiekanslern hänvisar till trädde i kraft i slutet på 1800-talet, en tid då vi inte hade allmän rösträtt och Sverige inte var demokratiskt.

 

Redaktionen

redaktionen@aktuelltfokus.se

Upp