Kontakta oss

INRIKES

Läkare varnar: ”Miljöförvaltningens agerande kan innebära en humanitär katastrof”

Publicerat

den

romni3

En hemlös romni städar

MALMÖ | Ett skjul är bättre än inget. Då riskerar de hemlösa åtminstone inte de värsta menen. Det säger Distriktsläkaren Daniel Molina till Aktuellt Fokus om hälsoläget för de hemlösa som riskerar avhysning i Malmö på måndag.

– Smittspridning riskerar att bli ännu värre utan skjul där man åtminstone kan ha vattendunkar för att tvätta händerna eller liknande. Ur ett medicinskt perspektiv är deras levnadssituation inte att rekommendera men ska man se det utifrån människornas aktuella hälsa så måste skjul ändå vara bättre än rännstenen.

Daniel Molina säger även att en avhysning och en eventuell vräkning kan innebära en humanitär katastrof.

– Det är tyvärr byråkratiskt korrekt av Miljöförvaltningen att tillämpa gällande lag. Men det blir Kafka med humanitär katastrof om inte socialförvaltningen tillämpar motsvarande lagar, då blir ju den kombinerade effekten värre än nuläget.

När Aktuellt Fokus går igenom hälsoläget bland de aktuella hemlösa får vi ta del av en sjukdomslista från i torsdags som sjukvårdsaktivister hade sammanställt. Aktivisten som skickade över listan poängterar för Aktuellt Fokus reporter att sjukdomslistan är att betrakta som ofullständig då alla boende inte var på plats när sjukvårdarna kom till lägret. När vi går igenom listan ser vi att den bara innehåller ålder och symptom. I vissa fall anges även diagnos. Inga namn eller kännetecken har registrerats av de frivilliga krafterna.

Bland de åkommor som återfinns ser vi snabbt hjärtsjukdomar, psykos, en nyligen njuropererad man, flera njursjukdomar, bronkit, hudinfektioner, leversjukdom och cancer. Samt en gravid kvinna. Miljöförvaltningen fick ta del av hälsoläget under fredagen. Före det hade de ingen kännedom om människornas hälsa på plats. Trots det hävdar Miljöförvaltningen att det var av hälsoskäl som man tog beslut om avhysning.

Tillstånden kan förvärras

Enligt Daniel Molina är det inga konstigheter. Om en avhysning och sedermera vräkning skulle uppstå riskerar läget att förvärras avsevärt för flera av de hemlösa. Som ett exempel nämner han att risken för blodförgiftning är överhängande med tanke på de hudinfektioner som en del bär på idag. Vid en obehandlad blodinfektion riskerar den drabbade att dö.
Han tillägger även att jämfört med att bo i skjul och ruckel innebär rännstenen ännu sämre möjligheter till att sköta om sina grundläggande behov som till exempel att tvätta händerna efter toalettbesök, borsta tänderna, få skydd mot väta, vind och kyla samt att kunna koka mat.

Nu efterlyser distriktsläkaren politiskt mod

– Det krävs politiskt mod. Man kan inte säga att man är emot repressiva lösningar av typen tiggeriförbud samtidigt som man låter tjänstemän tillämpa bestämmelser vars konsekvenser blir repressiva.

 

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons