Kontakta oss

INRIKES

Fler dödsskjutningar i polisregioner med ”hårda tag”

Publicerat

den

INRIKES   De polisregioner där polisen uttalat arbetar med så kallat ”hårda tag” är också de polisregioner som högst antal skjutningar i förhållande till befolkningen. Främst gäller det polisregion Stockholm och polisregion Mitt där polisledning och en stor del av de polischeferna på olika orter uttalat vill ha ”hårda tag” mot gängkriminella.

Hårda metoder

Det mesta tyder på det är ett totalt misslyckat sätt att arbeta. En av dessa polischefer är Jale Poljarevius vilket lett till att Uppsala under flera år har haft lika mycket skjutningar som Stockholm. Polisregion Stockholm har cirka 23% av Sveriges befolkning men har haft 54% av antalet skjutvapendödade i år.  Antalet skjutvapendödade per miljon invånare var 7,9 i Region Stockholm. Det var mer än dubbelt så många som i den näst värsta polisregionen, polisregion Mitt, där det var 3,2 skjutvapendödade per miljon invånare. Polisregion Mitt som omfattar Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län har 9% av Sveriges befolkning och har haft nästan 9% av alla skjutningar i år.

Även polisregion Öst (Södermanlands län, Östergötland och Jönköpings län) ligger högt, med cirka 9% av alla skjutningar i år och 11% av Sveriges befolkning. Antalet skjutvapendödade per 1 miljon invånare i polisregion Öst var 2,7 och i polisregion Bergslagen 2,2.

Skjutvapendödade och befolkning per polisregion, antal skjutvapendödade per 1 000 000 invånare, andel skjutvapendödade, andel befolkning, antal skjutningar

  1. Stockholm, 7,9, 54%, 23%, 19
  2. Mitt, 3,2, 9%, 9%, 3
  3. Öst, 2,7, 9%, 11%, 3
  4. Bergslagen, 2,2, 6%, 8%, 2
  5. Skåne,  2,0, 11%, 19%, 4
  6. Väst, 1,5, 9%, 20%, 3
  7. Nord, 1,1,  3%, 9% 1

Mjuka metoder

De polisområden som främst arbetar med mjuka förebyggande åtgärder som polisregion Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län) och polisregion Väst (Västra Götaland och Halland) har betydligt färre skjutvapendödade i förhållande till befolkningen. 2,0 per 1 miljon invånare i polisregion Syd, 1,5 i polisregion Väst och 1,1 i polisregion Nord.

Polisregion Väst har arbetat på det mjuka sättet längst av av alla polisregioner i Sverige. Redan 2023 började antalet skjutningar minska i Göteborg och polisregion Väst. I Skåne började de minska 2017 efter att regionen fått en ny polisledning med flera poliser från Göteborg, däribland regionpolischefen Carina Persson.

I år har polisregion Väst haft nästan 9% av alla skjutningar men har hela 20% av Sveriges befolkning. Polisregion Syd har haft drygt 11% av alla skjutningar men har totalt cirka 19% av Sveriges befolkning.

Skjutvapenproblematiken är i huvudsak ett Stockholmsproblem och alla polisregioner med stort antal skjutningar i förhållande till befolkningen ligger runt Stockholmsregionen. Lägst antal skjutningar i förhållande till befolkningen har norra Sverige, västra Sverige och södra Sverige.

Läs mer:

 

Anders Svensson
at.svensson@gmail.com