Kontakta oss

NOTISER

Nya föreskrifter för bättre arbetsmiljö träder i kraft 31 mars

Publicerat

den


INRIKES | Den 31:e mars träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrift i kraft. Den som går under benämningen ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter”.

För första gången ställs det helt nya krav på arbetsköparna. De skall inte bara hålla koll på den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala.
Bakgrunden till de nya reglerna är det stigande antalet av arbetsrelaterade sjukdomar. Det är inte längre förslitningsskador och fysiska skador som ger den största sjukfrånvaron. Det är de psykosociala sjukdomarna, som utmattningsyndrom, depressioner med lång sjukskrivning som följd.

På arbetsmiljöverket har man förstått orsak och verkan. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem säger i samband med att föreskrifterna träder i kraft veckan efter påsk:
– Ohälsan visar sig hos individerna, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet.

Så nu blir arbetsköparna tvugna att ha kunskap om och omsätta det i praktiken –
Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling (mobbning)
Det måste också finnas förutsättningar för att omsätta kunskaperna i praktiken. Även detta ansvarar arbetsköparen för. Med det nya regelverket blir den psykosociala arbetsmiljön lika viktig som den fysiska. Arbetsköparen blir helt enkelt skyldiga att förebygga även jobbskadorna på själen.

Arbetsköparna är också ålagda att utbilda chefer och fackliga förtroendevalda på arbetsplatserna i den nya Afsen. Kunskapen om föreskrifterna skall finnas hos all anställd personal.
Detta borde redan ha gjorts på alla arbetsplatser runt om i landet.
Tyvärr så har inte ens Stockholms stad som är en av länets största arbetsköpare lyckats att utbilda någon inom t.ex. utbildningsförvaltningen ännu.
Kurser beräknas komma igång någon gång i april. Då föreskrifterna redan har trätt i kraft.

AFS 2015:4 kan laddas ner gratis på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se

Fortsätt läsa
Annons