Kontakta oss

INRIKES

Läkemedelsverket skyllde biverkningar av kopparspiral på hets i sociala medier

Publicerat

den

KAPITALISMEN INOM VÅRDEN  Trots hundratals rapporterade biverkningar om kopparspiralen valde Läkemedelsverket att skylla på att kvinnor hetsar varandra på sociala medier. Läkemedelsverket gjorde dessutom inga utförliga undersökningar, istället valde de att lita på läkemedelsjättens egna ord.

I januari i år avslutade Läkemedelsverket (LMV) ett tillsynsärende av läkemedelsjätten Bayers kopparspiral. Tillsynsärendet gjordes efter att ovanligt många privatpersoner rapporterat in biverkningar av kopparspiralen Nova T-380 till LMV under 2017. Nu i efterhand står det klart att tillverkarens egna ord räckte för att LMV skulle anse att kopparspiralen är helt säker.

”Läkemedelsverket bedömer att ett orsakssamband mellan användning av kopparspiral och de inrapporterade allmänna symptomen inte framkommit utifrån inkommen information från tillverkarens utredningar och dokumentation. Det är viktigt att den som upplever besvär, oavsett vilken typ av besvär det är från användning av kopparspiral, vänder sig till hälso- och sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder.” skrev myndigheten i ett pressmeddelande.

Det material som begärts ut från Bayer rör en tidigare kopparspiral, som exponerade kroppen för hälften av den mängd koppar som Nova T-380 exponerar. När det kommer till just denna modell finns inga långtidsstudier. Trots det är Nova-T godkänd för 5 års användning i Sverige.

Håravfall och psykiska besvär

De biverkningar som rapporterats in från privatpersoner rör mestadels psykiska besvär, som i sin tur kopplas till att spiralen resulterat i kopparöverskott. Långvarig stress, graviditet och ångest är sådant som kan orsaka ett naturligt kopparöverskott i kroppen. Symptomen är bland annat hjärtklappning, oförklarlig ångest och oro, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, paranoia, håravfall, ADHD-liknande besvär, rusande tankar samtidigt som man fysiskt är väldigt trött, med mera. Akne, hjärndimma, ledvärk, nervdomningar och minnesstörningar är även de vanliga symptom. Runt 150 000 kvinnor använder kopparspiral i Sverige idag.

Jäv och korruption

2015 gjorde Kaliber i P1 ett reportage som visade på missförhållanden på Läkemedelsverket. 2016 granskade SvD Läkemedelsverket – och fann att en av deras experter tagit emot över 100.000 kronor just från spiraltillverkaren Bayer. Kristina Gemzell Danielsson, gynekolog och forskare, var en av de anställda vid LMV som hade missat att lämna in den obligatoriska jävsdeklaration som LMVs experter ska lämna. Gemzell Danielsson har även varit behjälplig i att ta fram rekommendationer om kopparspiralanvändning via Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Rekommendationerna från läkarföreningen, som hon alltså varit med och utarbetat under det att hon fått betalt av Bayer, fastslår att Bayers kopparspiral är den enda på marknaden som kan anses säker enligt kriterier som ställs upp i SFOGs egna rekommendationer.

Läkemedelsverket skyller på Internet

Under 10-talet genomgick Läkemedelsverket en omorganisation. Deras två delar blev en: den grupp som granskade effektivitet hos läkemedel och den som kontrollerade biverkningar och patientsäkerhet slogs ihop. Resultatet blev att effektivitet i praktiken överordnades patientsäkerheten, berättade före detta anställda för Kaliber 2015. De anställda på LMV som velat vara grundliga med just patientsäkerhet har betraktats som bråkmakare, och en iransk docent som lämnat LMV jämförde i Kaliber myndighetens organisationskultur med det diktatoriska Iran hon flytt ifrån.

Läkemedelsverkets slutsatser av sitt tillsynsärende är att biverkningar rapporterats in bland annat på grund av att folk hetsat varandra i sociala medier.

Kraven som lyfts av kvinnor som anser sig drabbats av biverkningar är långtidsstudier där just kopparhalten kontrolleras, samt att vårdpersonal blir bättre på att registrera de biverkningar som faktiskt rapporteras in.

Källor: SFOG/FARG: Rekommendationer, Kaliber i P1, SvD

TILLÄGG: De symptom som diskuteras här handlar alltså om ett eventuellt kopparöverskott hos en minoritet av dem som idag använder kopparspiral. Kopparinducerade psykiska symptom behandlas på samma vis som annars.

 

J Gustafsson
redaktionen@aktuelltfokus.se