Kontakta oss

INRIKES

Gängkriminella och kapitalister bakom bedrägerivågen i Sverige

Publicerat

den

INRIKES   Giriga kapitalister och gängkriminella företagare toppar ligger bakom en stor del av bedrägerierna i Sverige. Det visar en granskning som journalisten Anders Svensson har gjort. Svensson har bevakat den gängkriminella miljön i Sverige sedan åratal.

 

Drygt hälften av de personer som misstankerapporteras till Finanspolisen i samband med penningtvätt förekommer också i underrättelser om annan brottslighet än penningtvätt. Det är framförallt vanligt att de också förekommer i samband med narkotikabrottslighet. Något som sannolikt betyder att vinster från bedrägerier inklusive bidragsbrott investeras i narkotika.

Välfärdsbedrägerier

När det gäller moms- och välfärdsbedrägerier är de som misstänks för sådant väldigt ofta också misstänkta för ekobrott. Det är kanske inte så konstigt eftersom den här typen av bedrägerier ofta inkluderar bokföringsbrott och skattebrott.

Att det är vanligt med ekobrott i samma sammanhang som momsbedrägerier och bidragsbrott säger därför egentligen ingenting om brottslingarnas koppling till andra brott. Men det finns tydliga tecken på att många av de personer som begår bidragsbrott har kopplingar till kriminella grupperingar. Speciellt tydligt har det varit med bidragsbrott i Södertälje och Stockholm.

Social manipulation

När det gäller misstänkta för vishing som på svenska kallas befogenhetsbedrägeri förekommer många misstänkta också när det narkotikabrott och vapenbrott. Vishing innebär att offer rings upp och fås att lämna över lösenord och liknande. Det är vanligt att de misstänkta som används som uppringare och penningmottagare är unga. Mottagarna av pengar är ofta tidigare ostraffade unga som alltså fungerar som målvakter. Brottsligheten är ofta direkt kopplad till kriminella gatugäng. Detta har setts i Stockholm, Uppsala och Göteborg såväl som i Malmö.

Vid romansbedrägerier är det vanligt att brottsoffer görs till deltagare i brottet. Kvinnor utgör hälften av förövarna i dessa brott som ofta är kopplade till kriminella nätverk i andra länder (Östeuropa och Västafrika framförallt). Förr i tiden kallades dessa brottslingar för sol-och-vårare.

När det gäller BEC-brottslighet (Nigeriabrev) är de kopplade till nigerianska och västafrikanska kriminella nätverk som exempelvis Black Axe. Black Axe och andra nätverk med koppling till Västafrika anses också dominera gatuförsäljningen av heroin i svenska städer.

Förövarna av investeringsbedrägerier är kopplade till annan ekonomisk brottslighet. Det handlar i stor utsträckning om skrupellösa äldre affärsmän som under lång tid ägnat sig åt olika ekobrott och bedrägerier.

Annonsbedrägerier

Annonsbedrägerier, dvs när en vara säljs men aldrig levereras eller är för dyr, begås ofta av personer som kan kopplas till narkotikabrott och vapenbrott. De är ofta kopplade till kriminella gatugäng och mc-gäng.

När det gäller lånebedrägerier inklusive bolånebedrägerier kännetecknas dessa av att ostraffade bulvaner och målvakter används vilket gör att det finns få kopplingar till annan brottslighet bland de misstänkta.

Läs mer om bedrägerier:

 

Anders Svensson
at.svensson@gmail.com