Kontakta oss

INRIKES

Välfärdskapitalister fick förnyat avtal trots avtalsbrott

Publicerat

den

INRIKES Aktuellt Fokus har granskat det privata vårdbolaget Attendo Rösegården. Trots att Attendo bröt mot gällande avtal med Västerås kommun valde ansvariga politiker att förnya avtalet. Idag tvingas två anställda ta hand om 52 demenssjuka på boendet.

10 april 2018. Tjänstemän från kommunen gör ett oanmält besök på äldreboendet Attendo Rösegården i Västerås. Det tar inte lång tid förrän tjänstemännen börjar anteckna ned sina synpunkter. Slitna lokaler, trist och omaka möblemang och färgsättning i lokalerna. Även om inredningen är viktig är det långt ifrån det enda som borde förbättras på boendet. I rapporten till äldrenämnden visar det sig även att Attendo brutit mot avtalet med kommunen.

Lade skulden på personalen

Enligt tjänstemännen som utförde inspektionen var verksanhetschefen inte närvarande. Samma chef hade dessutom ledningsansvar på två andra vårdboenden. Istället för att ansvar för arbetsmiljön och utöka personalstyrkan har Attendo lagt skulden på personalen. I avtalsuppföljningen framgår att Attendo har hyrt en konsult för att ”bearbeta attityder och känslor hos personalen”.

Underbemanning som affärsidé?

Enligt uppgifter som tidningen Aftonbladet var först med att skriva om, har situationen på Attendo Rösegården inte blivit bättre. Nya uppgifter pekar på allvarlig underbemanning. På boendet tvingas två anställda ta hand om 52 demenssjuka. En otäck utveckling sedan kommunens oanmälda inspektion 2018.

Flera anmärkningar

I avtalsuppföljningen från 27 april 2018 kan man bland annat läsa följande.

”Från att ha arbetat på samma ”avdelning” under många år har nu ”dörrarna öppnats” och både boende och personal rör sig mellan avdelningarna. Personalen har tillhörighet på en avdelning, men ska även arbeta på andra avdelningar och jobba över gränserna. Detta har skapat en oro bland personalen, som också kan påverka de boende.”

”Det upplevdes finnas en avsaknad av den enskildes integritet.”

”Det råder otydlighet om vem som är ”Anmäld verksamhetschef finns inte i verksamheten merparten av sin arbetstid och har också ledningsansvar för två andra verksamheter”

”Anmäld verksamhetschef finns inte i verksamheten merparten av sin arbetstid och har också ledningsansvar för två andra verksamheter”

”I samtal med ledning, anmäld och godkänd till förvaltningen får tjänstemännen ett svar. Vid fråga om vem som leder verksamheten, är den som boende/patient, anhöriga, personal ska vända sig till med frågor rörande verksamheten framkommer ett annat svar.”

I granskningen av Attendo Rösegården framkommer det att kommunen endast anser att Attendo följde tre av avtalets tolv punkter. I sju av tolv fall ansåg kommunen att Attendo behövde skärpa sig. Enligt kommunen följdes inte avtalet inom områdena ”bemötande och förhållningssätt” och ”information och kommunikation”.

Trots alla brister och avtalsbrott beslutade äldrenämnden i Västerås att förlänga avtalet med Attendo.

Aktuellt Fokus har försökt nå ansvariga i Västerås äldrenämnd för en kommentar. Huruvida Attendo kommer få fortsätta driva Rösegårdens demensboende är för närvarande oklart.

Källa: Diarienr AN 2018/00131- 1.6.2 Västerås kommun.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se