Kontakta oss

NOTISER

Ny rapport: Stress och hög arbetsbelastning på jobbet gör kvinnor sjuka

Publicerat

den

usk
INRIKESMånga kvinnor blir sjuka av sitt arbete rapporterar Arbetsmiljöverket i en ny rapport. Stress, högt arbetstempo inga möjligheter till paus och hög arbetsbelastning orsakar ohälsa bland kvinnorna. Bland kvinnor har antalet anmälningar nästan fördubblats på två år. Värst drabbade är personal inom vård, omsorg och utbildning. En yrkesgrupper som drabbats hårt av nerskärningar.

Kvinnorna svarar för en större andel av den arbetsrelaterade sjukfrånvaron än män. Fler kvinnor tvingas sluta sitt arbetsliv i förtid, på grund av hälsoskäl. Kvinnorna har totalt sett ett ohälsotal, sjukskrivningar och sjukersättning som är 45 procent större än männens. Det är mot den bakgrunden som Arbetsmiljöverket granskat arbetsplatser inom vård och omsorg och utbildning.

– Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö beror på hög arbetsbelastning som leder till stress samt både psykiskt och fysiskt slitage. Det är risker som ofta inte genast upptäcks utan som mer långsamt bryter ner en människas förmåga att fortsätta arbeta, säger Ingrid Gidlund som är samordningsansvarig för projektet på Arbetsmiljöverket.

Därför behöver arbetsköparen nu uppmärksammas på att många kvinnor har en riskfylld arbetsmiljö som får konsekvenser för individerna, deras familjer och samhället i stort med höga kostnader för omvårdnad och sjukvård när kvinnorna blir skadade. Kvinnors ohälsa gör att deras bidrag till samhällsutvecklingen inte heller tas till vara.

Arbetsmiljöverkets vill förebygga kvinnors dåliga arbetsmiljö bland annat med en ökad bemanning, ökad kunskap om belastningsergonomi, bättre planering och förbättrade rutiner.

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se