Kontakta oss

NOTISER

Aktuellt Fokus avslöjar: Regeringens expert sitter på dubbla stolar

Publicerat

den

INRIKES| Under politikerveckan i Almedalen lyftes den tidigare vänsteraktivisten Morten Hjørnholm fram som ett exempel på behovet av avhopparverksamhet och så kallade avradikaliseringsprogram, för de enligt staten medborgare med fel sorts politiska sympatier. Nu avslöjar Aktuellt Fokus att regeringens kronvittne i själva verket sitter på dubbla stolar och far med osanning om sin tid som aktivist.

Under etablissemangets Almedalsvecka lyftes Morten Hjørnholm fram som ett exempel på att så kallade avhoppare från vänsterradikala miljöer faktiskt finns. Ett påstående experter kring den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tidigare har spridit men som då visade sig vara falskt. När Morten har beskrivits har hans bakgrund i vänsterradikala organisationer lyfts fram.

Hade medlemskap i AFA-avdelning som inte fanns

Aktuellt Fokus har granskat den så kallade avhopparens berättelser och påståenden. Morten Hjørnholms berättelse om sin tid som ”vänsterextremist” sträcker sig tillbaka till 1990-talets Århus. En dansk ort präglad av mycket rasism och organiserade nazister. Hjørnholm har bland annat berättat att det nazistiska och rasistiska våldet kom att drabba ett flertal personer knutna till vänsterrörelsen vilket ska ha medfört att Hjørnholm och hans vänner inom ungdomsförbundet ska ha valt att slå tillbaka med våld genom att samarbeta med AFA-avdelningen på orten. När Aktuellt Fokus granskar AFA:s lokalgrupper vid den tidpunkt Hjørnholm påstår att han ska ha varit med fanns inte AFA i Århus.

Regeringens vänsteravhoppare sitter på dubbla stolar

Morten är sociolog nuförtiden. Hans arbete består av att forska kring ämnet radikalisering. Nu är han dessutom den svenska regeringens främsta experter kring ”våldsbejakande extremism”. Ett politiskt nyord utan klar definition där våldsutövning inte är det centrala. I Danmark lyfts han fram som sociolog och är bland annat projektansvarig i forskning i ämnet. I Sverige nämns knappt de akademiska titlarna när han presenteras. Istället används han som regeringens exempel på kålsuparteorin vilken gör gällande att islamism, högerradikalism och autonoma i grund och botten drivs av samma mekanismer. På så sätt har Morten placerats på dubbla två stolar vilket innebär att han kan bekräfta sin egen världsbild.

Den 1 juli 2015 på Campus Gotland i år höll den ”Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism” fyra seminarier kopplade till etablissemangets politikervecka i Almedalen. Medverkade gjorde bland annat den ansvariga samordnaren Mona Sahlin samt hennes andra expert, forskaren Magnus Ranstorp. Under rubriken ”Att lämna en våldsbejakande extremiströrelse” presenterades Morten Hjørnholm som regeringssatsningens kronvittne på så kallad ”våldsbejakande vänsterextremism”. Inte en rad om Hjørnholm forskarkarriär nämns på Samordnarens hemsida. Istället presenteras han som en ”avhoppare”.

natsom1

Från regeringssatsningens hemsida – http://www.samordnarenmotextremism.se/2015/06/25/samordnaren-i-almedalen/

Att lämna Rebel var som att lämna Ung Vänster

Organisationen Morten var med i, hette Rebel. Rebel var det som kom att bli det parlamentariska partiet Enhedslistens ungdomsförbund, som med svenska mått mätt kan jämföras Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster.

Rebel grundades 1992 efter att det parlamentariska partiet Venstresocialisternes Ungdomsförbund lades ned. Efter att ha arbetat nära Enhedslisten under ett antal år gick de slutligen in helt i partiet 2001 och stiftade Socialistisk UngdomsFront. Rebel drog inte bara till sig medlemmar från de tidigare Venstresocialisterna. Även människor från miljörörelsen och ockupantrörelsen gick in i Rebel. Detta hindrar däremot inte Samordnaren från att beskriva Rebel som en dansk motsvarighet till militanta organisationen Revolutionära Fronten.

danielnorlander

Daniel Norlander är huvudsekreterare för kommittén mot våldsbejakande extremism som leds av Mona Sahlin

natsom2

Från Almedalsveckans informationssida.

På Almedalsveckans officiella hemsida, almedalsveckan.info står det att Hjørnholm skulle berätta hur en ”våldsbejakande extremist” resonerar utifrån sina egna erfarenheter. Kontaktperson för seminariet var Fredrik Hammarbäck från Regeringskansliet.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se