UTRIKES

El Salvador förbjuder mineralbrytning

EL SALVADOR| Kongressen i El Salvador har godkänt en lag som förbjuder all mineralbrytning, för att skydda landets miljö och naturresurser.

Lagen röstades igenom med stöd över partigränserna och förbjuder all prospektering, brytning och förädling av metaller, både i dagbrott och i gruvor. Också användningen av giftiga ämnen som kvicksilver blir olaglig.

Internationella gruvbolag har varit intresserade av flera regioner i landet för silver- och guldbrytning.

Rickard Karlsson
rickard.karlsson@aktuelltfokus.se

Upp