Kontakta oss

UTRIKES

Haiti svårt orkandrabbat – Kubanska frivilliga till undsättning

Publicerat

den

haitiHAITI| Orkanen Matthew har under veckan härjat den karibiska övärlden. På östra Kuba har ovädret medfört stora materiella skador. Öns äldsta stad, Baracoa, har totalförstörts av storm och flodvågor. Trots förödelsen har inga dödsfall rapporterats. Kuba har en hög samhällsberedskap och avancerade meteorologiska varningssystem som tillsammans med ett starkt civilsamhälle snabbt kan evakuera befolkningen från drabbade områden. Mer än en miljon kubaner evakuerades denna gång.

I grannlandet Haiti är situationen långt svårare och dödssiffran rör sig nu uppemot 900. Haiti, västra hemisfärens fattigaste land, återhämtar sig fortfarande från jordbävningen 2010. Begränsad infrastruktur och kommunikationsmöjligheter har försvårat räddningsarbetet. Tusentals hus har förstörts, jordbruksmark har förötts och det kraftiga regnet har orsakat översvämningar. Den bro som förbinder de drabbade södra provinserna med resten av landet har spolats bort.

Trots de egna svårigheterna i orkanens spår har Kuba redan börjat sända hjälp till sina grannar. Ett team på 38 personer är på väg till Haiti för att förstärka de mer än sexhundra kubanska sjukvårdsarbetare som fanns på plats sedan tidigare.

Kuba har haft ett omfattande medicinsk hjälparbete på plats i Haiti sedan orkanen George 1998, en insats som förstärktes 2010. En av de stora uppgifterna för de kubanska experterna på katastrofmedicin kommer vara att bekämpa ett nytt utbrott av kolera liknande den epidemi som drabbade Haiti i jordbävningens spår. Redan nu rapporteras dödsfall i kolera sedan översvämmade kloaker förorenat dricksvatten.

Teamet som nu sänds till Haiti består av volontärer i Henry Reeve-brigaden, döpt efter en amerikansk frivillig soldat i det första kubanska frihetskriget 1868-1878. Brigaden bildades 2005 när Kuba erbjöd katastrofhjälp åt New Orleans som drabbats av orkanen Katrina, en hjälp som George Bush vägrade ta emot. Istället har Henry Reeve-brigaden satts in i katastrofområden runt om i världen. Under ebolaepidemin i Västafrika utgjorde brigaden den största medicinska insatsen på plats.

Svensk-Kubanska Föreningen har startat en insamling för att stödja Kubas medicinska hjälparbete på Haiti. Bidrag kan sättas in på postgiro 23 57 15 – 0. Märk inbetalningen Henry Reeve.

Johan Persson
johan.persson@aktuelltfokus.se