Kontakta oss

EKONOMI

Företag fuskar – delar ut vinst trots ekonomiskt stöd

Publicerat

den

EKONOMI En granskning av de svenska aktiebolagen visar att bolagen de senaste åren delat ut flera miljarder i vinst. Flera av aktiebolagen fuskar nu och delar ut vinst samtidigt som de får ekonomiskt stöd av skattebetalarna.

Tidningen Arbetet har gjort en granskning av hur de svenska aktiebolagen agerat under coronakrisen. Regeringen har infört flera olika stöd för att underlätta för företagen under coronakrisen, varav ett av stöden är ett omställningsstöd. Omställningsstödet är till för företag vars omsättning minskat med med minst 30% under mars och april jämfört med samma månader 2019. Stödet ska täcka fast kostnader.

Totalt är det 6385 aktiebolag som beviljats ett ekonomiskt stöd. Granskningen visar att företagen under åren 2018 och 2019 gjort 2,9 miljarder i vinst och delat ut 1,5 miljarder till sina ägare. Siffran är egentligen ännu högre då flera bolag inte redovisat sina vinster för 2019. De stora vinstutdelningarna betyder att pengarna försvinner ner i ägarnas fickor och inte kan användas av företaget när det blir sämre tider.

Ett av företagen som tagit emot ekonomiskt stöd av skattebetalarna är Ur & Penn. De har fått 3,4 miljoner av skattebetalarnas pengar. De ligger på nionde plats över de företag som fått mest ekonomiskt stöd. Året före delade de ut 273 miljoner till sina ägare.

Det företaget som fått störst ekonomiskt stöd av skattebetalarna är Scandic Hotels AB. Bolaget har tagit emot 148,6 miljoner av skattebetalarnas pengar. 2018 gjorde företaget en vinst på 219 miljoner. Bolaget har ännu inte redovisat sina siffror för 2019.

Lista över de tio företag som fått störst omställningsstöd

Flera företag fuskar
Ett av villkoren för att företagen skulle få ta del av omställningsstödet var att de inte skulle ske några vinstutdelningar till sina ägare. Under perioden mars 2020 till juni 2021 får de som sökt stödet inte göra några vinstutdelningar.

Några företag lyckades göra sina vinstutdelningar före mars 2020 och kunde därmed ta emot sitt omställningsstöd. Granskningen visar också att flera företag har fuskat och brutit mot reglerna. Av de företagen som gjort sin årsredovisning för 2019 har 25 företag fuskat och gjort sina vinstutdelningar under den förbjudna perioden och samtidigt tagit emot omställningsstödet. Siffran på fuskande företag kan stiga då det finns flera som ännu inte gjort sin årsredovisning.

Nicklas Andersson
nicklas.andersson@aktuelltfokus.se