Kontakta oss

ARBETSLIV

Strejkvarsel mot Securitas

Publicerat

den

Foto: Jonn Leffmann

INRIKES Elektrikerna varslar om strejk mot företaget Securitas Technology Sverige AB efter att företaget sagt upp sitt kollektivavtal mitt under pågående förhandlingar. Förhandlingar har återupptagits under augusti, men parterna är oeniga om villkoren, vilket har lett till ett nytt hot om arbetsnedläggelse.

Elektrikerna och Securitas Technology Sverige AB har länge haft ett kollektivavtal. Under våren 2023 inleddes förhandlingar för att förbättra löner och andra villkor i avtalet. Trots att det ordinarie avtalet löpte ut mitt under förhandlingarna, förlängdes det som vanligt. Inga konstigheter, men plötsligt, den 20 juni 2023, sa Securitas Technology Sverige AB upp avtalet utan förvarning, vilket tvingade Elektrikerna att varsla om strejk.

Efter intensiva förhandlingar och medling nådde parterna en överenskommelse om att förlänga Larm- och säkerhetsavtalet över sommaren, vilket ledde till att alla varsel drogs tillbaka.

Strejk 12 september

Under augusti 2023 återupptogs förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Securitas Technology Sverige AB kräver försämringar av villkoren för sina anställda, en ståndpunkt som Elektrikerna inte kan acceptera. Detta har nu lett till att Elektrikerna sagt upp avtalet och varslat om stridsåtgärder som träder i kraft den 12 september.

I ett uttalande skriver fackförbundet: ”Med anledning av att Securitas Technology Sverige AB vid förhandlingar vägrat teckna kollektivavtal med Elektrikerna varslar förbundet härmed om arbetsnedläggelse vid Securitas Technology Sverige AB samtliga arbetsställen. Stridsåtgärderna gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Securitas Technology Sverige AB eller Elektrikerna återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.”

Redaktionen
redaktionen@aktuelltfokus.se