Kontakta oss

DEBATT

Ge oss en svensk konfederalism!

Publicerat

den

DEBATT| Planerna på storregioner i Sverige kommer att få förödande konsekvenser för svenska folkets inflytande på demokratin. Trots det är det kanske den minst diskuterade frågan just nu.

Jag vet inte hur många som uppmärksammar det krympande demokratiska utrymmet för det svenska folket, men nog sagt har en av de mest förödande förslagen på sistone gällande svensk demokrati fått lite spaltutrymme. Jag talar såklart om storregionerna. Det är ingen som larmar om att detta vore en utarmning av den svenska demokrati som när pk-media larmar om sin minskade legitimitet. Inte heller ser jag alternativmedia ta upp frågan i så stor utsträckning som de borde, trots deras påstådda demokrativänliga ”utbud”.

Storregioner skulle såklart vara sista spiken i kistan för lokalt självbestämmande som har försämrats allt sedan 50-talet. Då började man rensa ut deltidspolitiker och istället blev det mer av en karriärsstege för de inblandade. Det är anmärkningsvärt att den form av demokratiska deltagande som svenska folket kunde få ha inte är tillräckligt utvecklat. Jag talar såklart om att alla i någon form eller annan har möjlighet att samlas och se över den lokala politiken. Men också ha en möjlighet att i större utsträckning påverka resten av landet.

Ja, säger du, men det har vi väl med dagens elektroniska medier, de sägs ju vara demokratiserande. Jo, det är kanske sant till viss del, men de är bara en droppe i havet om vad vi kunde ha. Om Sverige införde ett konfederalistiskt system, där vi delade in landet utifrån länen, och där alla större städer i länen hade lika stor vikt i politiska diskussioner, så skulle betydelsen att delta i politiken bli så mycket större.

Vad skulle en konfederalism i Sverige innebära? Jo, det skulle innebära mer autonomi för landsbygden och det skulle även kunna underlätta ett arbete för samernas ökade rättigheter och självständighet. I demokratifrågor tas detta sällan upp. Det skulle inte heller bli lika möjligt för politiker i Stockholm att helt enkelt göra som de ville med övriga landets regioner, varisig det handlar om att stänga Öresundsbron så att det drabbar lokalbefolkningen som pendlar till Köpenhamn, eller suga ut Norrlands glesbygd på arbetskraft och vattenkraft. Det skulle även göra det möjligt för länen att rösta om de ville bryta sig loss från konfederationen, en möjlighet som jag tror måste övervägas.

Men tanken är främst att det ska ses som ett samarbete, ett alternativ till vår nutida form som är ett styre. Jag tror på intet sätt att välmenande politiker lokalt struntar i vad deras väljare säger, men när makten är koncentrerad till Stockholm allena så händer det någonting med de som hamnar i riksdagen. De glömmer bort det svenska folket, de försvinner från deras verklighet, och de behöver inte den verkligheten längre, för den enda verklighet vi har är den som förmedlas på sociala medier. Jag tror definitivt att vi kommer att behöva sociala medier även i en konfederalism, men de är inte den definitiva lösningen på demokratiunderskottet i Sverige.
Vad som behövs är nya idéer som tillåter svenska folket att faktiskt delta i det demokratiska styret snarare än att försöka påverka politikerna. Det är viktigt att svenska folket får styra över sitt eget öde, istället för att det styrs från Stockholm, eller Bryssel, eller Wall Street.

Andreas Isak Olsson
debatt@aktuelltfokus.se

debatt

Fortsätt läsa
Annons