Kontakta oss

DEBATT

Helsingborgsvänstern: Därför uppmärksammar vi arbetarklassens kvinnor

Publicerat

den

DEBATT Med anledning av den internationella kvinnodagen vill Vänsterpartiet Helsingborg uppmärksamma alla arbetande kvinnor. Speciellt de kvinnor som har dåliga arbetsvillkor vare sig de jobbar på en fabrik eller inom vården, skolan och omsorgen.

Fyra kvinnor av tio jobbar i välfärden i Sverige . Kanske är du som läser detta en av dem. Kanske är det du som med hälsan som insats springer lite snabbare under arbetspassen, eftersom jobbet måste utföras som tidigare fast med färre kollegor. Arbetet kräver dessutom att du ska vara positiv inställd till försämringar och att du dessutom ska tävla med dina kollegor för att få det lilla extra i ditt lönekuvert. Kanske är det du som hoppar över rasten för att hinna med. Kanske vill du få tiden att räcka för att prata med de äldre personerna du tar hand om.

Samtidigt som välfärden slaktas av högerpolitik bevittnar vi också en oroande trend med flera arbetsolyckor med dödlig utgång. Kanske jobbar du i en av dessa arbetsplatser där säkerheten brister och där du kanske får en extrem låg lön på 40 kronor i timmen om inte lägre . En politik som fokuserar på arbetsköparens behov kan inte prioritera att du ska ha en bra arbetsmiljö och att du får rättvist ersättning för dina arbetsinsatser.

I Helsingborg bevittnar vi varje år hur vården, skolan om omsorgen får för lite pengar och tvingas till besparingar. Förvaltningscheferna måste redovisa flera gånger hur de ska hålla den orimliga budget som klubbades i kommunfullmäktige förra året i ”balans”. Behovet hos människor ökar med det är inte politikerna som tvingas rätta till sina ekonomiska beräkningar. Det är du som jobbar och sliter och de människor som behöver hjälp av dig som drabbas hårdast.

Alliansen och SD är fria att slakta välfärden och ännu friare att dela ut miljoner till konsultföretag. De är i sitt agerande helt befriade från ansvar. Över 20 miljoner kronor betalades till konsulter när de ville sälja Helsingborgs energibolag Öresundskraft emot folkets vilja.

Högern vill gärna ställa dig till svars, MEN det är du som röstar och som har möjlighet att välja en politik som kan sätta stopp för deras framfart!

I Helsingborg har viktiga tjänster försvunnit i skolorna, välfungerande projekt för människor med psykisk ohälsa avslutats och hör och häpna! Kvinnojouren fick mindre pengar av socialförvaltningen. Helsingborgs dagblad publicerar 2 mars att Kvinnojouren i Helsingborg överlever tack vare sparade pengar*. Den sänkta kommunala bidrag till kvinnojourer är en nationell trend där kommuner hänvisar kvinnor till privata boenden.

Vänsterpartiet i Helsingborg har kämpat för att människor ska få det stödet som kommunen är skyldig att erbjuda och för att välfärdsarbetare ska ha en bra arbetsmiljö.

  • Vi har medverkat till att tre vårdboenden ska tas tillbaka i kommunal regi.
  • Vi har motionerat om att en visselblåsarfunktion för att du ska lättare kunna anmäla missförhållande utan att vara orolig för hur dina synpunkter behandlas.
  • Vi vill helt slopa allmän visstid utan angivande av skäl inom stadens verksamheter
  • Vi vill att undervisningen inom SFI och SVA inom vuxenutbildningen tas tillbaka i kommunal regi i takt med att avtalen löper ut.
  • Vi har ifrågasatt kommunens agerande emot Hamnarbetarförbundet rätt att teckna kollektivavtal och för deras skyddsombuds rätt att utöva sina uppgifter.
  • Vi har har ställt frågor om varför staden inte agerar mer effektivt för att hjälpa människor utan hem.
  • Vi vill inte att kommunen inför LOV för vårdboenden och skriver avtal med privata aktörer eftersom vi anser att vården inte ska bedrivas med vinstintresse.

På samma sätt har vi uppmärksammat de bedrövliga arbetsförhållande som migrantarbetare tvingas till och vi vill stoppa alla upphandlingar med oseriösa giriga företag som behandlar människor som slavar.

På nationell plan har vi agerat för att pressade fram fem miljarder kronor till välfärden från regeringen till kommunerna. Det räcker för att stoppa många nedskärningar, men det är inte tillräckligt, vi behöver mera pengar till vår gemensamma välfärd.

Vi vill avskaffa RUT-avdraget för det kan inte vara rätt att subventionera höginkomsttagares städhjälp och blomvattning med våra skattepengar.

Vi alla behöver välfärden. Nu behöver välfärden oss

Birgitta Möller, insynsplats i valnämnden
Claudia Velasquez, ordförande V Helsingborg
Henning Nilsson, styrelseledamot
Jenny Björklund Hansson, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Svjetlana Saric, ledamot i Helsingborgs hem/Vänsterpartiet Helsingborg

redaktionen@aktuelltfokus.se