Kontakta oss

DEBATT

Kriminella ligor respekterar inte kollektivavtal

Publicerat

den

Polisbil. Foto: Aktuellt Fokus

DEBATT För några veckor sedan gjorde P1 Morgon ett reportage om Operation Rimfrost. Rimfrost är polisens svar på den tilltagande gängkriminaliteten och framförallt dödskjutningarna.

I reportaget uttalade sig först en forskare. Han ansåg att Rimfrost var en kuliss för att dölja rättssamhällets misslyckande. Enlig honom var polisens mobilisering överdriven och kunde istället genomföras med mindre och smartare insatser. Därefter fick en representant för ungdomsorganisationen Hela Malmö uttala sig. Han menade att polisens agerande var problematiskt, inte minst var det integritetskränkande. Kränkningen bestod i att tidigare kriminella hade stoppats av poliser och blivit dåligt bemötta.

Vidare i reportaget fick två vanliga malmöbor uttala sig om Operation Rimfrost. Dessa två ansåg att det har blivit tryggare men att det samtidigt fanns nackdelar med insatsen. Insiktsfullt sade en av de två att det finns en risk för att vissa känner sig utpekade, men att bekämpa den organiserade brottsligheten är en svår balansgång.

I slutet av reportaget fick Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) uttala sig. Hon hänvisade till statistiken som visar att våldet har minskat, men menade samtidigt att det är en följd av både polisära och sociala insatser. När programledaren bytte ämne började jag fundera över det jag hört. Reportaget kändes angeläget, även min hemstad Norrköping är drabbat av gängvåldet, om än inte lika hårt som Malmö. Flera dödskjutningar har bidragit till att det har spritt sig en otrygghet i staden. Bitvis känner man att det organiserade samhället börjar vittra sönder.

För att återvända till Malmö. Det är svårt för mig att komma med någon fast åsikt om vad som bör göras när jag befinner mig på 38 mils avstånd. Dessutom är jag varken forskare, malmöit, politiker eller polis. Men på en punkt har jag en ganska så klar uppfattning, där jag skiljer mig från representanten från Hela Malmö. Grunden för människors liv är att det finns ett rättssamhälle som garanterar vår trygghet. Oavsett om Rimfrost ses som kränkande är det ett sätt att visa de kriminella, men även oss medborgare att rättssamhället inte viker undan. Inte med det sagt att vi medborgare ska vara okritiska till polisens verksamhet. Som myndighet har även polisen drabbats av New Public Management. Likaså har den tilldelats ett våldsmonopol som kräver ständig granskning. Följdfrågan blir dock om arbetarklassen gynnas av lag och ordning eller av en svag stat där kriminella bestämmer spelreglerna?

För egen del som fackligt förtroendevald ser jag frågan utifrån mitt snäva perspektiv. Jag tror knappast att kriminella ligor respekterar ett kollektivavtal.

Erik Pettersson
redaktionen@aktuelltfokus.se