Kontakta oss

DEBATT

Vad är viktigast? Trygga jobb eller mer makt åt arbetsköparna?

Publicerat

den

DEBATT Vägra acceptera försämringarna i LAS. Dagens debattörer uppmanar oss till att organisera fackligt och göra motstånd.

Vi som jobbar håller på att förlora stort och vi får inte låta det ske! Högern har ställt krav på en ändring i Lagen om anställningsskydd (LAS) som medför drastiska försämringar av anställningstryggheten för alla Sveriges löntagare.

Om detta går igenom kommer alla vi som arbetar att få det sämre. Kortfattat innebär förslagen att arbetsgivaren kommer att kunna säga upp anställda utan att behöva ange anledningen och facket kommer att förlora möjligheten att agera med stöd av lagen.

Under dessa Coronatider kommer du som jobbar inom vården och andra samhällsbärande yrken att få en försämrad anställningstrygghet som ”tack”.

Du som är anställd i den privata sektorn kommer att drabbas mycket hårt! Det är därför vi alla nu behöver engagera oss för att se till att förslagen inte blir verklighet.

Vad håller på att hända? Centerpartiet, som är det parti som mest avskyr arbetares rättigheter, lyckades kräva förändringar i LAS i januariavtalet.

LAS skyddar dig på jobbet!
-Tillsvidareanställning ska vara huvudregel. Det betyder att om du har jobbat en viss tid på en arbetsplats har du rätt att bli tillsvidareanställd, och att den anställningen är skyddad i enlighet med de rättigheter som finns i dagens LAS.

– Paragraf 22 § säger att vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta turordningsregler, med undantaget att arbetsgivare med högst tio arbetstagare kan undanta högst två arbetstagare som arbetsgivaren anser är av särskild betydelse för sin verksamhet.

Fakta om de politiska partiernas syn på LAS:
Centerpartiet gick till val 2018 med att vilja undanta 50 personer istället för 2 för alla företag oavsett storlek.

L, SD och KD ville ha fem respektive fyra undantag. Mp och S ville ha det oförändrat. V ville stärka lagen och ta bort dessa undantag.

– Turordningsregler betyder att huvudregeln är ”sist in, först ut”. Om arbetsköpare får säga upp av personliga skäl utan att behöva ange saklig grund riskerar detta att UTRADERA facket på mindre företag.

Coronakrisen har medfört många uppsägningar och LAS har varit av stor betydelse ute på arbetsplatserna. Arbetsköparna har inte kunnat avskeda folk hursomhelst. Det nuvarande skyddet i LAS har, tillsammans med ansvarstagande parter, bl.a. i många branscher och på många arbetsplatser bidragit till att vi fått lösningar med korttidsjobb och statligt subventionerade permitteringslösningar istället för uppsägningar. Det fackliga arbetet dessutom har varit avgörande för att bevaka arbetsmiljön och minimera riskerna för personal och medborgare.

LAS skyddar även dem som vågar påtala missförhållanden/brister i arbetsmiljön. Med en försämring i LAS skulle arbetsköparna kunna göra sig av med personal som är modig, påtalar brister och på grund av det gör sig obekväm för arbetsgivaren. Det är nämligen aldrig populärt när personalen påtalar fel och när facket sätter ner foten.

För att sammanfatta det hela. Din arbetstrygghet står på spel just nu och det finns politiska intressen i att vi ska få det sämre.

Vi måste sätta press på våra fackföreningar men också hjälpa till. Lyft frågan om motstånd i din fackförening, samarbeta tvärfackligt och mellan arbetsplatser för att bygga upp motståndet mot detta. Om vi sätter ner vår gemensamma arbetarfot, mobiliserar och hotar med stridsåtgärder kan vi få arbetsgivarna och regeringen att ändra sin ståndpunkt. Det är vi medlemmar som är facket!
RÖR INTE LAS!!!

Claudia Velásquez, socialsekreterare och skyddsombud, Helsingborg
Emma Malmjärn, socialsekreterare, Stockholm
Svjetlana Saric, Laboratorieingenjör, Helsingborg
Eskil Rönér, hamnarbetare, skyddsombud, Helsingborg
Jenny Björklund Hansson, studie-och yrkesvägledare, Helsingborg
Emma Wennerholm, barnskötare och skyddsombud, Höganäs
Ulla Thell, lärare, Helsingborg
Evelina Jönsson, skolkurator, Kristianstad
Helena Olsson, skolkurator, Malmö

redaktionen@aktuelltfokus.se