Kontakta oss

DEBATT

Debatt: Sluta avveckla vår kärnkraft – fri el till alla

Publicerat

den

Foto: Martin Vorel

DEBATT Februari 2021, vi har snö och minusgrader i större delen av landet. Normalt väder med andra ord för vårt geografiska område den här tiden på året, även om de senaste åren haft milda vintrar. Men i tidningen möts vi likförbannat av uppmaningen att inte dammsuga för att spara ström och vi får beskedet att mer energiintensiva industrier, såsom pappersbruk, har fått stänga ner produktionen på grund av att elpriset nu blir för högt. Sverige tvingas köpa in in fosilproducerad el för att lösa situationen.

Detta är tyvärr inte det enda exemplet på hur vårt elnät och vår energiproduktion är kraftigt eftersatt. Det är inte länge sedan man fick ställa in planerade industribyggen i södra Sverige på grund av problem med strömförsörjningen. Anställda inom kraftnätsbranschen vittnar om att man under 2008-krisen slutade göra riktiga reparationer på ledningarna i väntan på bättre tider. Tre problemområden kan ringas in:

  • Dåligt utbyggt nät, vi kan inte fördela den kraft vi har till de områden som behöver den.
  • Bristande kapacitet delar av året.
  • För höga elpriser.

Den här situationen är inte värdigt en högindustrialiserad nation och den är sannerligen helt onödig. Skälet till att det ser ut som det gör är ett förslappat politiskt ledarskap som hänfallit åt marknadsliberala myter om att fri marknad och konkurrens löser alla problem. Att man avreglerat elmarknaden och att ingen tar ett samlat ansvar för frågan är huvudproblemet. Det är inte rimligt att de stora elbolagen gör tiotals miljarder i vinst årligen utan att lyfta ett finger för att lösa de problem som finns. Det är inte rimligt att ge Facebook och Google subventionerad el till sina serverhallar samtidigt som vanliga medborgare ska betala överpriser.

Det krävs krafttag för att röja undan detta hinder för utveckling och framåtskridande.

Det första steget är att förstatliga storskalig elproduktion och allt underhåll och drift av ledningsnät. För att komma åt problemet med det dåligt utbyggda nätet krävs rejäla investeringar i material och personal. Tillskapa ett utbildningsprogram med betald utbildningstid för ledningsmontörer snarast. Elbrist råder bara en begränsad del av året (en stor del av året har vi ett överskott) men vi måste ändå som samhälle säkra att bristsituationer inte uppstår.

För det första måste slöseriet på el minska genom att man moderniserar befintlig utrustning i industrier, offentlig miljö och hushåll. För det andra måste produktionen tryggas och fram tills att vi har vettiga alternativ måste vi sluta avveckla vår kärnkraft.

Slutligen, genom samhällelig kontroll kan elpriset regleras. Det finns inga skäl att låta privatpersoner och hushåll betala för strömmen, fri el är inte mer än rimligt. Industrier bör ges en prisbild som sätts efter kriterier av samhällsnytta och i vilken grad man moderniserar och minskar elförbrukningen i verksamheten.

Jacob Hoffsten, Socialisterna – Välfärdspartiet
Carl Hällströmer – Dalarnas Socialistförening
Karl-Gustav Nilsson – Dalarnas Socialistförening

redaktionen@aktuelltfokus.se