Kontakta oss

DEBATT

Varför sprider Lärarförbundets ordförande klassförakt mot barnskötare?

Publicerat

den

DEBATT I fredags Nyhetsmorgonn påstod lärarförbundets ordförande Johanna Jaar Åstrand att det inte finns utbildad personal på landets fritidshem. Ursäkta men vad är det klassförakt du far med Johanna?

Jag förstår att Lärarförbundet vill värna sina yrkesgrupper men att göra det genom att dels osynligöra, dels hävda att Kommunals medlemmar i skolan är okvalificerade gagnar inte den samverkan som råder mellan yrkesgrupperna på fritidshemmen.

Kommunal och Lärarförbundet har ett gott tvärfackligt sammarbete i Stockholm, vi har samma arbetsplatser och våra medlemmar har samma sorts problem. Vi samverkar.

Därför undrar jag hur det överhuvudtaget kan gynna både Lärarförbundets och Kommunals medlemmar när Lärarförbundets ordförande försöker skapa konflikter mellan våra yrkesgrupper?

Johanna Jaar Åstrand åberopade LPO11 där det står att under fritidstiden av dagen:

”ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.”

Detta har ända sedan 90-talet skötts med största nogsamhet av barnskötare, fritidsledare, elevassistenter och fritidspedagoger. Sedan LPO11 har vi fått en ny yrkesgrupp i skolan: Lärare-mot-fritidshem och det råder brist på dessa högskoleutbildade personer, det är sant. Men menar Johanna Jaar Åstrand att utbildade barnskötare, elevassistenter och fritidsledare plötsligt är inkapabla till att utföra det goda pedagogiska arbete som vi har gjort sedan skolan kommunalicerades?

Är våra utbildningar, vår erfarenhet och vårt kunnande ingenting värda för att de inte är högskoleutbildningar?

Hela det synsättet visar på ett klassförakt och ett elittänkande som stämmer illa med den erfarenhet jag har av Lärarförbundet. Klassförakt hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, allra minst hör det hemma i fackföreningsrörelsen.

Loan Sundman – utbildad Barnskötare, Kommunal
redaktionen@aktuelltfokus.se