Kontakta oss

DEBATT

Hyresgästföreningen måste sluta blunda för sexuella trakasserier

Publicerat

den

DEBATT     Fem kvinnor har mördats av män den senaste veckan i Sverige. Det sker inte i ett vakuum. Att vi kvinnor mördas av män är den yttersta konsekvensen av förtryckande strukturer som finns i hela samhället, även i Hyresgästföreningen. Strukturerna innebär bl.a. att kvinnor diskrimineras, objektifieras, sexualiseras, hotas, hatas och utsätts för övergrepp och våld.

Vi är två valberedare för Hyresgästföreningen Frölunda som har fått information från flera personer oberoende av varandra om att en förtroendevald man som nominerats till höga poster utsatt en förtroendevald kvinna för övergrepp. Utifrån vårt förtroendeuppdrag och Hyresgästföreningens värdegrund måste vi så klart hantera detta. Därför har vi anmält det till regionstyrelsen inför vårt årsmöte så att de kan utföra sitt förtroendeuppdrag och hantera detta. Utan hantering från regionstyrelsen lyckades vi se till att mannen inte valdes till de höga poster han nominerats till i vår förening. Regionstyrelsen har meddelat oss att de lägger ned ärendet utan åtgärd om inte nytt underlag som exempelvis vittnesmål inkommer. Den utpekade mannen har nu föreslagits av regionens valberedning till Region västra Sverige som har årsmöte den 24 april. Vi har gjort ytterligare en anmälan till regionstyrelsen och efter inhämtat samtycke överlämnat namn på två av de vittnen som finns till övergreppet så att styrelsen får de vittnesmål den efterfrågat. Vi har nu nåtts av beskedet att regionstyrelsen beslutat att inte hantera detta inför Hyresgästföreningen Västra Sveriges årsmöte som är nu på lördag den 24 april.

Eftersom det är Hyresgästföreningens uppdrag att följa organisationens värdegrund och säkerställa att även andra än vita män känner sig trygga hos oss så har vi inget annat val än att kontakta media kring detta. Vi vägrar vara en del i upprätthållandet av förtryckande strukturer som får verkliga konsekvenser för våra medlemmar.

Hyresgästföreningen kan inte vara en organisation som accepterar förtroendevalda män som utsätter förtroendevalda kvinnor för övergrepp. Förtroendevalda män som kränker kvinnor ska uteslutas. En kränkning handlar inte bara om den enskilda händelsen eller om de enskilda personerna. Det handlar om och påverkar hela organisationen. Om det inte utreds och hanteras så upprätthålls diskriminerande strukturer och får som konsekvens att fler utsätts och lämnar organisationen.

Det är ytterst problematiskt för alla kvinnor i Hyresgästföreningen om regionstyrelsen i stället skickar en signal om att det är fritt fram för män att fortsätta kränka kvinnor och att de dessutom ska kunna fortsätta vara förtroendevalda. Det innebär i så fall att Hyresgästföreningen inte är tryggt för kvinnor. Tvärtom.

Petra Lindroos Jonasson och Jennie Wadén, medlemmar och förtroendevalda kvinnor i Hyresgästföreningen
redaktionen@aktuelltfokus.se