Kontakta oss

DEBATT

Daniel Carlenfors: ”Så förbättrar vi Hyresgästföreningen tillsammans”

Publicerat

den

DEBATT Just nu är hoten mot oss som bor i hyresrätt överhängande. Marknadshyror håller på att smygas in bakvägen via Januari-avtalet, renovräkningar fortsätter att rulla på och det finns långt gångna planer på att låta lägesfaktorn, eller som jag kallar den undanträngningsfaktorn det vill säga att läget på en hyresrätt ska få ett mycket större genomslag i bruksvärdessystemet.

I ett läge då Hyresgästföreningen borde kunna stå enad och stå på barrikaderna tillsammans är splittringarna inom organisationen större än på väldigt länge. På sociala medier haglar beskyllningarna fram och tillbaka mellan olika sidor. För att komma till rätta med problemen inom rörelsen måste vissa saker förändras.

Om jag blir vald till ordförande för region västra Sverige kommer jag att driva följande:

Vi behöver se över organisationens rekryteringsprocesser. Att förtroendevalda idag inte har någon del i rekryteringen av tjänstepersoner gör att det uppstår ett onödigt avstånd mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. En av de viktigaste kompetenserna hos tjänstepersoner är lojalitet med rörelsen. Därför ska förtroendevalda få inflytande över rekryteringen det är ett viktigt steg på rätt vägen till att minska avståndet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.

En olycklig konstruktion som nu finns i Hyresgästföreningen är att förtroendevalda anmäler andra förtroendevalda som sedan utredas av ytterligare andra förtroendevalda. Det är en konstruktion som är olycklig och destruktiv för den interna demokratin. Vi behöver hitta bättre sätt att hantera dessa situationer på. För det råder ingen tvekan om att Hyresgästföreningen lider av både rasism och sexism vilket är oacceptabelt, men ett angiverisystem är inte vägen framåt. Därför vill jag tillsammans med övriga ledamöter i regionstyrelsen utreda ett annat sätt att hantera denna typen av frågor på.

Den interna demokratin måste förbättras. Mer resurser behöver läggas på att få en medlemsbas med hög förståelse för hur de demokratiska processerna inom föreningen fungerar och hur man använder dem. Alla som vill vara med i beslutsprocesserna måste kunna vara det. Detta tänker jag mig görs genom att ha löpande utbildning för medlemmar om hur intern demokratin fungerar. Att ålägga föreningarna att i god tid innan årsmöten för Lokala hyresgästföreningar, Föreningar, region samt förbundsstämman tillhandahålla tillfällen för motionsskrivning, då det är via dessa som medlemmar faktiskt får möjlighet att styra organisation i en riktning de vill se.

Aktivismen måste få ett större fokus inom organisationen. Hyresgästföreningen måste hitta synergieffekterna mellan att bedriva aktivism och att vara den part som lagstiftaren har ålagt oss att vara. Detta kommer kräva omställning av hur hela organisationen jobbar idag och hur vi ser på vår roll. Men det är tydligt att kamp lönar sig och segrarna vi har vunnit har alla kommit när hela organisationen står upp för alla dess delar. Först vinner vi striden sen förhandlar vi.

Vi får den organisation vi förtjänar och det är bara tillsammans vi har kraft nog att få de förändringar vi vill ha och förtjänar.

Daniel Carlenfors
redaktionen@aktuelltfokus.se