Kontakta oss

DEBATT

Varför granskar inte Uppdrag Granskning politikerna i Västernorrland?

Publicerat

den

DEBATT Uppdrag Granskning har ägnat flera månader åt att granska vårdkampen i Västernorrland. Samtidigt verkar statsmedia strunta i politikerkorruptionen. Dagens debattör tror han vet varför.

I Ådalen har befolkningen i nästan ett år ockuperat BB på Sollefteå sjukhus i protest mot nedskärningar och den korruption som präglat Region Västernorrland. Den socialdemokratiska majoriteten avvecklade förlossningsvården för att spara 15 miljoner samtidigt som de såg på och accepterade att tiotals miljoner gick till fallskärmar och guldkantade chefsavtal.

Den folkliga resningen och ockupationen som kräver satsningar på välfärden är ett hot mot länets politiska och mediala elit som vill tysta ockupationen lagom till valrörelsen 2018.
Idag används traditionella medier i allt större utsträckning när eliten känner sig trängd. De täta banden mellan politiker och en del journalister i Västernorrland gör det enkelt för eliten att just använda media som ett vapen för att misstänkliggöra och slå ner folkligt motstånd.

När Uppdrag Gransknings reporter Rolf Lunneborg berättade varför Uppdrag Granskning valde att vinkla kameran mot folket istället för makten, sa han att de som kämpar för demokrati och välfärd utmanar det politiska systemet.

– Vi ska producera ett reflekterande program inför valet 2018 utifrån frågan: vad händer när en stark folkrörelse utmanar det politiska systemet?, sade Rolf Lunneborg till tidningen Allehanda.

Korruptionen som Uppdrag Granskning inte visar

Region Västernorrland har de senaste åren präglats av skandaler som upptäckts av medborgarjournalister. Den ena oegentligheten efter den andra har avslöjats, där miljoner gått till ett fåtal höga chefer med förmånliga avtal och fallskärmar.

Vänsterpartiets gruppledare i regionen, Lars-Gunnar Hultin, har polisanmält korruptionen och just nu pågår en brottsutredning mot den förre landstingsdirektören Inger Bergström.

När Uppdrag Granskning kommer till Västernorrland för att göra ett program handlar det inte om politikernas maktmissbruk eller korruption – istället riktas udden mot folkets motstånd.
En förklaring till det är att programmet har gjorts av SVTs redaktion i Sundsvall. Trots att Janne Josefsson ansikte kommer att visas i TV-rutan är programmet enligt SVT gjort av lokaljournalisten Rolf Lunneborg. En, enligt sig själv, grävande reporter som har nära band med de politiker som utnyttjar etablerade medier för att slå mot folkopinionen.

Företagsledaren Rolf Lunneborg

Den politiska och mediala eliten i Västernorrland finns samlad i Sundsvall. Det är ingen hemlighet att de traditionella partierna i Sundsvall inte bara har stött utan också aktivt drivit på för en nedläggning av vården i Ångermanland. Det är också samma elit som har mest att förlora på att den folkliga resningen i Sollefteå och Ådalen lyckas.

Fram till 2012 var Rolf Lunneborg engagerad i ett företag som heter Profilevent i Sundsvall AB. Företaget sålde utbildningar, arrangerade fester, producerade och sålde reklam. Hur påverkas oberoendet för en journalist som bedriver affärsverksamhet med syfte att sälja reklam till politiker? (Källa: http://www.solidinfo.se/foretag/profilevent-i-sundsvall-ab/personer/historik)

Företaget Profilevent i Sundsvall AB hade nära band med Sundsvalls kommun och dess näringslivsbolag. Åren 2008-2012 beviljade politikerna och näringslivsbolaget företaget minst 300 000 kronor i rena bidrag. Summan kan vara mycket högre när köp av bland annat reklamplatser och annonsutrymmen tas med. (Källa: Kultur och fritidsnämnden i Sundsvall).

Rolf Lunneborg var aktiv i bolaget fram till 2012. När han lämnade hade företaget ett negativt eget kapital på nästan 1 miljon kronor och bland de största fodringsägarna finns Sundsvalls kommun.

Företagets dåliga ekonomiska situation vid den här tiden tvingar fram en ny ledning. Trots att företaget har stora skulder fortsätter kommunen att ge bolaget stöd och efterskänker en stor del av skulden. Men inget hjälper och år 2014 är konkursen avslutad och skattebetalarna i Sundsvall tillhör de största förlorarna.

”Granskade” sitt eget bolag

När en ny ledning tog över företaget och den usla ekonomin blev känd för allmänheten så tog ingen mindre än Rolf Lunneborg på sig journalisthatten och skötte bevakningen för Sveriges Televisions räkning. (Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/drakfestivalen-i-fara)

Den granskande journalistiken uteblir och hur Sundsvalls kommun kunde fortsätta ge stöd till ett bolag med stora skulder reds aldrig ut. Några svar till skattebetalarna kommer aldrig.

Det finns många frågor som är obesvarade när det kommer till Lunneborgs tid i företaget Profilevent AB i Sundsvall. Men frågan om hur Uppdrag Granskning kan välja att ignorera de stora korruptionsskandalerna inom Region Västernorrland, för att istället lägga krut på att misstänkliggöra en folklig motståndsrörelse har kanske fått sitt svar.

Hans
debatt@aktuelltfokus.se