Kontakta oss

iFOKUS

Är CBD-olja olagligt i Sverige och vad gäller för utmanaren Hampaolja?

Publicerat

den

iFOKUS   Under de senaste åren har synen på CBD-olja blivit betydligt mer avslappnad, särskilt i vissa delar av USA. Detta har gjort att försäljningen har ökat kraftigt och att nya aktörer har kommit in på marknaden. I Sverige har läkemedelsverket bestämt att alla typer av CBD-produkter ska klassas som läkemedel om de marknadsförs som att de har läkande effekter. Därmed är det inte lagligt för alla privata aktörer att sälja CBD-produkter i Sverige. Detta är dock ett vitt omdebatterat ämne med många lager av information som alla är viktiga att förstå för att se hela bilden av vilka regler som faktiskt gäller för CBD-produkter. Det finns till exempel viktiga skillnader mellan CBD-olja och hampaolja. I den här artikeln reder vi ut vad CBD-olja faktiskt är, varför CBD-olja inte får säljas i Sverige samt tittar närmare på alternativet Hampaolja som får säljas i Sverige och de eventuella effekterna den kan ha på människokroppen, i form av naturlig balans.

Vad CBD-olja är

Per definition är CBD-olja en produkt som innehåller cannabindiol (CBD), utblandad i en bärare. CBD plus olja = CBD-olja. Ganska enkelt att förstå. Man har alltså isolerat CBD som molekyl ur ett hampaextrakt från hampaplantan och alla andra naturligt förekommande cannabinoider har tagits bort. Detta innebär att produkten enbart innehåller en av cannabinoiderna från hampaplantan vilket, ja, kort sagt inte är speciellt effektivt.

Viktigt att först reda ut äatt det finns CBD-oljor som enligt narkotikalagen är olagliga i Sverige och vissa som är lagliga gällande narkotikalagen men bryter mot läkemedelslagen. Den avgörande skillnaden är vilken typ av cannabinoid som finns i oljan. Det är cannabinoiden THC som enligt narkotikalagen är en olaglig substans och är den cannabinoid från hampa som gör användaren hög. I en dom från Högsta Domstolen 2019, fastslogs att alla CBD-oljor och CBD-produkter med minsta spårbara mängd THC, är narkotika. Dessa får inte köpas, säljas eller användas i Sverige. Sedan finns CBD-oljor som är framtagna av CBD isolat, som vi skrev om ovan. Dessa är inte olagliga enligt narkotikalagen men är inte olagliga enligt läkemedelslagen. What? Jo, låt oss förtydliga det sista. CBD-olja är numera att anse som ett läkemedel genom sitt namn, dvs CBD-olja. Detta efter en dom i Förvaltningsrätten från 2019. CBD per funktion, alltså som molekyl är inte läkemedel men är enligt läkemedelslagen att anse som ett läkemedel genom presentation. CBD-olja får alltså inte säljas som CBD-olja. Men innehåller cannabindiol (CBD får säljas om det inte marknadsförs som CBD). Snurrigt, yepp. Intressant, yep.

Varför CBD-olja numera är olagligt

Det är alltså inte så att CBD-olja per funktion (dvs genom sitt innehåll) är olagligt – vilket också är anledningen till att regleringarna kring detta lätt blir rörigt. Som nämndes ovan så är det THC-halten i CBD-oljan som avgör om den ska klassas som narkotika eller inte. Både CBD och THC är så kallade cannabinoider med skillnaden att CBD inte är en psykoaktiv cannabinoid medan THC är det. CBD har alltså inget inverkan på din förmåga att fungera rent praktiskt och gör dig inte hög.

Det är alltså ett innehåll av THC som gör en CBD-olja olaglig och anses som narkotika eftersom THC är en olaglig substans i Sverige. För att en CBD-produkt ska klassas som laglig gällande just narkotikalagen, får den inte innehålla någon mätbar mängd THC.

Nummer två är som vi beskriver ovan att CBD-olja klassas som ett läkemedel i Sverige om det marknadsförs med att ha medicinska egenskaper, eller om det marknadsförs som CBD-olja. Namnet CBD-olja, är enligt Förvaltningsrätten, kopplat till läkemedel hos gemene man i Sverige, och är därför läkemedel genom presentation.

Vad är då hampaolja?

En dröm? Yep. Alternativet till CBD-olja är hampaolja, enkelt förklarat. Till skillnad från CBD-olja består hampaolja av ett naturligt hampaextrakt som, istället för att vara endast CBD-isolat, extraheras i sin helhet från hampaväxten. Det gör att hampaoljan innehåller en naturligt halt av alla typer av cannabinoider som finns i hampaväxten. Tillbaka till THC och dess narkotikaklassificering; hampaoljor där cannabinoiden THC har tagits bort gör att produkten är helt laglig att sälja, köpa och använda i Sverige. Produkten får såklart inte presenteras med hälsopåståenden. Inte heller med namnet CBD-olja då den per definition inte är en CBD-olja baserad på CBD-isolat utan istället är en hampaolja baserad på ett naturligt hampaextrakt som innehåller flera fytocannabinoider som CBD, CBG, CBC, CBN samt terpener.

Dessutom samspelar fytocannabinoderna med varandra, och oljan blir kort sagt bättre om den innehåller flera fytocannabinoider.

CBD-olja = läkemedel genom presentation. CBD-olja som innehåller THC är både läkemedel genom presentation och narkotika. Hampaolja är inte läkemedel genom presentation och är den helt THC-fri är den inte heller narkotikaklassad.

De positiva effekterna av hampaolja

Den största fördelen med att inta THC-fri hampaolja är att den potentiellt kan assistera kroppens egna ”balanssystem” – även kallat det endocannabinoida systemet. Det är ett av kroppens viktigaste signalsystem vars funktion är att anpassa oss människor till omgivningen och de förändringar som sker hela tiden. Kroppen försöker konstant skapa balans, att vara i homeostas. Men på grund av hur de flesta av oss lever i dag med konstant stress, dålig mat, mycket stillasittande är det kort sagt rätt ansträngande för detta system att fungera optimalt. Fytocannabinoiderna från hampa är kompatibla med våra kroppsegna cannabinoider och reagerar därför med det endocannabinoida systemet. Så, tillsätter vi fytocannabinoider som till exempel CBG, CBD, CBN och CBC som finns i hampaolja, så kan vi potentiellt assistera kroppens största signalsystem.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att hampaoljan du använder eller tänker köpa är helt fri från THC. Även om nivåerna är lägre än den tidigare lagliga gränsen på 0.2% (innan Högsta domstolens beslut 2019) så är det fortfarande olagligt i Sverige. Dessutom kan en längre användning av sådana produkter göra att THC lagras i kroppen, vilket i sin tur kan visa positivt på narkotikatester. Tänk alltså på att om du köper produkten från ett annat land där lagen kanske ser annorlunda ut och den innehåller små mängder THC så är detta smuggling av narkotika. Produkterna måste alltså vara helt fria från THC.

Hampaoljans historia

För att förstå varför hampaoljan är så pass omdiskuterad är det viktigt att se till dess långa historia.

Den omtalade cannabisplantan har länge varit en del av människans historia och har då främst använts i just medicinska syften. Oftast har användningen varit för att lindra smärta (det är främst THC som har den smärtlindrande effekten). Historien om just hampaolja börjar i den del av Asien som vi idag kallar Mongoliet. Här har det hittats spår av hampa som är över 12 000 år gammal. Då den hittats i gamla gravar kan man misstänka att hampa har haft någon form av religiös symbolik.

Under forntiden när handeln över världen började växa, började även spridningen av hampa att ske. Hampan fick snabbt ett högt värde och spelade en central roll hos många äldre folkslag. I Indien har gamla texter återfunnits som nämner hampans helande egenskaper och hyllar växten som en av de viktigaste örterna i världen.

Det var alltså förr i tiden vitt accepterat att använda hampa eller cannabis, medan det i modern tid har klassats som narkotika på grund av hur den i mångt och mycket har missbrukats. I dagens moderna samhälle börjar hampa få en allt större och mer accepterad plats. Alltifrån hur man kan bygga hus av hampans fibrer, till äta dess näringsrika frön, till att framställa kosttillskott i form av hampaolja med fytocannabinoider. Det är på tiden att hampa återigen får stå i rampljuset!

Fortsätt läsa
Annons