Kontakta oss

iFOKUS

Moderaterna och Centerpartiet ville stänga gränsen för flyende judar

Publicerat

den

Foto: Wikicommons media

iFOKUS   Så här på förintelsens minnesdag är det viktigt att komma ihåg hur den svenska samhällsdebatten såg ut på 1930-talet. Medan nazisterna mördade judar i koncentrationsläger gjordes det värsta antisemitiska anförandet i riksdagens historia av Centerpartiet. Samtidigt ville Moderaterna stänga gränserna.

Året var 1939. Regeringen ville öppna upp dörren för ett tiotal judiska läkare genom att ge dem uppehållstillstånd i Sverige och på så sätt kunna räddas från nazisternas förföljelser i Tyskland. Det där året kom dessa judar att bli en stor inrikespolitisk fråga efter att högerradikala studenter organiserade protester i Uppsala. Något som utnyttjades av bland annat Centerpartiet. I en riksdagsdebatt den 22 februari 1939 mellan S-riksdagsmannen Allan Vougt och Centerpartiets riksdagsman Otto Wallén gjorde Otto Wallén ett av de värsta antisemitiska anförandena som någonsin fällts i Sveriges riksdag. Det framgår av riksdagens arkiv.

”Herr Vougt började med att citera en engelsk författare. Jag skall börja med att citera en svensk artikel, som stått att läsa i hans egen tidning ”Arbetet”.

Det rör sig icke om något som skrivits för 150 år tillbaka i tiden, vilket herr Vougt nämnde, utan för endast 18 år sedan. I tidningen ”Arbetet” skrevs på ledande plats den 12 mars 1921 bl. a. följande: ”I Svenska Dagbladet har en utmärkt kännare av det bolsjevikiska Ryssland, aktuarien P. E. Brusewitz, fäst uppmärksamheten på den framträdande roll, som judarna spela i sovjetmakten.”
(Vi behöva ju icke bedriva något hemlighetsmakeri. Här gäller det i verkligheten uteslutande judarna. Låt oss alltså säga som det är, helt enkelt.) Juden har blivit det element, som revolutionen slungat upp till avgörande inflytande, och i känslan av att sovjetväldets fall skulle bli en fruktansvärd uppgörelse med judarna, ha de ryska israeliterna satsat hela sin välfärd på den nuvarande proletära diktaturens bestånd, överallt i ’kommissariernas’ värld möter man juden. Det finns fog för påståendet, att proletariatets diktatur i Ryssland i själva verket betyder judens diktatur över ryssen”.

Jag ber att få lägga till några ord här. Jag känner ju själv i någon mån till ryska förhållanden, åtminstone efter revolutionen, och måste konstatera detsamma som herr Brusewitz. För såvitt den svenska pressen genom T. T. härom dagen talade sant, förhåller det sig så, att Ryssland – som självt är ett judeland, i det att styrelsens majoritet utgöres av judiska kommissarier – icke vill taga emot en enda judisk flykting! De judiska kommissarierna känna sina rasfränder och veta vilka risker som föreligga för spionage o. s. v. Jag vill i det sammanhanget också beröra den frågan: Kan det vara riktigt, att svenska folkets representanter anslå miljoner efter miljoner och hundra miljoner efter hundra miljoner till svenska försvaret och samtidigt låta tusental judar, sorn. sakna fosterlandskänsla, och vilka som allmänt
känt sedan gammalt betrakta penningen som det förnämsta, komma in i vårt land?”, sade Otto Wallén i riksdagens talarstol.

Otto Walléns propagerade för att judarna skulle stoppas vid gränsen. Anledningen var för att han ansåg att judarna var ohälsosamma för den svenska demokratin eftersom judarna riskerade att utnyttja svenska staten.

”Det är i dag icke fråga om den sortens judar, som vi äro vana vid i Sverige. Det är en helt annan kategori. Det är östjudarna, som i stor utsträckning — det kanske också herr Vougt vet — under inflationstiden drogo sig till Tyskland. De förstodo att utnyttja tillfället, och det var nog så sant som herr Vougt sade. De voro exploatörer! Men när Tyskland ville skicka dem tillbaka till Polen ville Polen icke ha dem. Judarna här i Sverige vilja icke heller ha hit denna kategori av judar, ty därigenom skulle uppkomma en allvarlig judefråga i Sverige. Jag tror icke heller, att det skulle vara hälsosamt för den verkliga sanna svenska demokratien.”

Moderaterna ville stänga gränsen

Otto Walléns anförande den där februaridagen kan utan tvekan räknas som ett av de värsta antisemitiska anförandena som har gjorts i Sveriges riksdag. En skamfläck i den svenska demokratin. Men tyvärr var Centerpartiets riksdagsmän inte ensamma om åsikten att Sverige borde ha stängt dörren för de flyende judarna. Även Moderaterna propagerade för att Sverige inte skulle ta emot judiska flyktingar. När nazisterna påbörjade förföljelserna mot judarna valde dåvarande partiledaren för Moderaterna, Gösta Bagge, att lyfta frågan om strängare flyktingpolitik. Samma år som nazisterna öppnade koncentrationslägret Sachsenhausen strax norr om Berlin lämnade Gösta Bagge in riksdagsmotionen ”skärpning av kontrollen över främlingsinvasionen i riket”. Det är rätt uppenbart att borgerligheten har en del att be om ursäkt.

Är cirkeln sluten?

I år 2021 låter Moderaternas partiledare Ulf kristerson meddela att han kan tänka sig samarbeta med ett parti som grundades av Gustaf Ekström – en person som tog ställning när det gällde judiska flyktingar under 1930- och 40-talet. Han var nämligen nazist och frivillig soldat tyska i Waffen SS.

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se