Kontakta oss

iFOKUS

Därför demonstrerar vi den 8 mars

Publicerat

den

8 MARS Vet du hur Internationella kvinnodagen kom till? Här kommer en liten historielektion.

Den tyska politikern och marxisten Clara Zetkin spelade en avgörande roll i grundandet av Internationella kvinnodagen. Zetkin var starkt påverkad av sin socialistiska övertygelse och hennes strävan att förbättra situationen för arbetande kvinnor var avsiktad att förbättra situationen för arbetarklassen som helhet. En förkämpe för kampen mot kvinnors förtryck och spelade en viktig roll i att belysa hur den kapitalismen påverkade och än idag påverkar arbetarklassens kvinnor.

Clara Zetkin

Ser vi till situationen i Sverige 2024 så visar statistik från SCB medellivslängden ökar i Sverige – förutom en grupp, arbetarklasskvinnor som saknar eftergymnasial utbildning. Kvinnor som ofta ingår i samhällsnödvändiga sektorer som till exempel lokalvård, sjukvård och omsorgsarbete med mera.

Precis som Marx och Engels undersökte Zetkin hur den ekonomiska organisationen av samhället påverkar kvinnor och insåg att i ett klassindelat samhälle var kvinnornas situation nära förknippad med klasstrukturen. Arbetarklassmän och kvinnor ansågs nästan som egendom på den tiden.

”Frigörelsen av kvinnor är förbunden med omstörtningen av det kapitalistiska systemet, först då kan verklig jämlikhet uppnås.” /Clara Zetkin

Enligt Zetkin var det nödvändigt att kämpa för kvinnors rättigheter och jämställdhet som en del av den bredare kampen för arbetarklassens befrielse. Hon förstod att genom att förbättra situationen för arbetande kvinnor skulle man också stärka arbetarklassen som helhet och därigenom gynna det bredare målet, byggandet ett socialistiskt samhälle. För Zetkin var det viktigt att arbetarkvinnorna blev medvetna om sin situation och kämpade för sina rättigheter som en del av den socialistiska kampen. Kortfattat: Ingen jämställdhet utan socialism och ingen socialism utan jämställdhet.

Grundandet av Internationella kvinnodagen var en manifestation som Zetkin anordnade i hopp om att ena arbetarkvinnor i kampen för jämställdhet och socialism. År 1921 ledde hon den andra internationella konferensen för kommunistiska kvinnor, där beslutet att fira kvinnodagen som en årlig händelse fattades. Resten är historia.

 

Markus Lundberg
redaktionen@aktuelltfokus.se