Kontakta oss

iFOKUS

Svårt för nyanlända att starta eget

Publicerat

den

iFOKUS Att komma till ett nytt land är en omvälvande upplevelse. Miljön är ny, man är inte van vid kulturen och det dominerande språket är främmande. Att komma in på arbetsmarknaden vid det läget är ofta svårt. Här i Sverige har vi Arbetsförmedlingen, något som är helt främmande för de flesta nyanlända. Företagande och affärer är däremot något som många kan från sitt hemland. Men nyanlända kan stöta på många problem och mycket motstånd när de ska starta eget.

Motgångar för nyanlända företagare

Det finns många hinder som man kan stöta på när man vill starta företag som nyanländ. Många möter motstånd och tvivel på grund av sin härkomst när man vill söka ekonomiskt stöd eller bara vill öppna ett företagskonto.

De flesta hamnar i segregerade områden med många med utländsk härkomst. Sådana här områden är oftast dåligt planerade och har dåliga förutsättningar för att starta företag, eftersom många som bor där är ekonomiskt svaga, vilket gör det svårt att hitta ett kundunderlag. De som sedan utbildar sig flyttar, vilket gör att området förlorar kompetens. Sådana här områden finns i hela landet.

En annan orsak är att de inte känner till hur man bokför och deklarerar i Sverige. Ett sätt att överkomma detta hinder är genom att ta hjälp av en revisor. Alla länder har inte lika strikta regler för bokföring och redovisning som Sverige, så en revisor kan göra den administrativa biten av företagandet betydligt lättare.

Språket är också ett hinder. Även om man är skicklig inom sitt yrke så är det svårt att komma in på marknaden som nyanländ i Sverige om man inte har hunnit lära sig språket så bra.

Många invandrare är också beroende av olika stöd och bidrag, men dem mister man om man är företagare. Att göra nyanlända beroende av olika stödformer kan vara skadligt i längden, eftersom det kan göra det alltför riskabelt att försöka starta företag.

Orsaker till att nyanlända vill bli företagare

När man är nyanländ i Sverige kan det vara svårt att hitta en anställning, även för högutbildade. Det har helt klart gjorts förbättringar vad gäller rasism och fördomar de senaste årtiondena, men verkligheten är den att bara ett utländskt namn på ett CV fortfarande kan få en del arbetsgivare att gå vidare till nästa sökande. Ett icke-nordiskt namn leder till nästan 25 procent färre kontakter.

Vad som kan göras

Genom att göra förändringar inom bostadsområdena som många nyanlända hamnar i kan man öka attraktionskraften och vända på utvecklingen. Men för att det ska ske måste man tänka om helt. De behöver göras mer attraktiva och mottagliga för en större bredd av företag.

Man behöver till exempel ge nyanlända entreprenörer kunskaper inom företagande och digitalisering i Sverige. Även kodning, alltså programmeringsspråk, för invandrare är ett område som det behövs utbildning i.

För dig som är asylsökande eller nyanländ hittar du information om hur du kan gå tillväga för att starta eget på verksamt.se.

Fortsätt läsa
Annons