Kontakta oss

iFOKUS

Nya FOI-rapporten stämplar Greenpeace som vänsterautonoma extremister

Publicerat

den

iFOKUS Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har precis släppt en ny rapport om den autonoma rörelsen på nätet. I rapporten stämplar FOI alltifrån Greenpeace till fackförbund som en del av den autonoma rörelsen, även Aktuellt Fokus stämplas som en ”autonom alternativmedia”.

”Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet.” heter Totalförsvarets Forskningsinstitut nya forskarrapport och är författad av Lisa Kaati vid Uppsala universitet. I inledningen kan man bland annat läsa att rapporten är en del av regeringens uppdrag till FOI som handlar om att kartlägga och analysera ”våldsbejakande extremistisk propaganda”. Men mycket till analys blir det tyvärr inte. Vilket kanske kan förklaras av det forskarna själva skriver: ”En slutsats av våra analyser är att autonoma gruppers digitala närvaro är svår att studera, eftersom det finns en stor mängd olika grupperingar med olika ideologiska inriktningar samtidigt som de är tekniskt kunniga och har en tydlig vilja att vara anonyma.”

Med andra ord: Forskarna har låg kännedom om den autonoma rörelsen och förstår inte hur dom ska definiera de begrepp de själva skriver om.

Från fackförbund till Greenpeace

När FOI definierar begreppet skriver dom att ”autonoma miljöer” är FOI:s gemensamma namn för all radikal utomparlamentarisk vänsterpolitik samt djur- och miljörörelser. Ingenstans nämner forskarna hur dom definierar begreppet ”radikal” vilket innebär att mängder med föreningar och sammanslutningar ryms under begreppet – från fackförbund som Hamnarbetarförbundet och SAC till miljöorganisationer Greenpeace.

Den minst sagt märkliga definitionsfrågan bär sin förklaring kring förra Alliansregeringens satsning mot så kallad ”våldsbejakande extremism” – ett kritiserat samlingsbegrepp för autonoma, högerextremister och islamister. Vilket även framgår i rapportens slutord: ”Det är ingen lätt uppgift att klassificera grupper, personer och ideologier som våldsbejakande, radikala eller extrema. En sådan klassificering beror dels på vem det är som påstår att något är radikalt men också att det extrema bara är extremt i relation till det som anses normalt och vad som anses vara normalt varierar beroende på vem vi frågar.”

Om Aktuellt Fokus

Om Aktuellt Fokus skriver FOI följande: ”I Sverige finns ett flertal alternativa invandringskritiska medier som har en nationalistisk vinkling på sina artiklar. I de autonoma miljöerna finns det en motsvarande nyhetssida som går under namnet Aktuellt Fokus.”. FOI påstår även att Aktuellt Fokus skriver ur ett anarkistiskt klassperspektiv. Vilket är ett intressant påstående som dessvärre inte förklaras närmare.

Aktuellt Fokus ambition sedan starten har varit att förmedla nyheter ur ett arbetarklassperspektiv. Detta eftersom vi anser att det finns behov av fria och oberoende alternativmedier som inte fokuserar på rasism, vänsterhat och att lyfta upp högerradikala partier. I den fasta nyhetsredaktionen som består av mig själv Kim Fredriksson, Nicklas Andersson och Maria Johansson, har ingen av oss partipolitiska eller organisationspolitiska kopplingar. Det har däremot vår krönikör Jonas Lundgren som är Vänsterpartiets förstanamn på valsedeln i Lidingö kommun. Andra skribenter som till exempel guldspadevinnaren Loan Sundman är öppen Kommunalare och medlem i Vänsterpartiet. Det som förenar oss som skriver på sajten är vår arbetarklassbakgrund och att vi skriver ur ett arbetarperspektiv.

I FOI-rapporten står det att ett 60-tal personer och organisationer har skrivit på Aktuellt Fokus. Det kan säkert stämma. Vad FOI inte nämner är vad det är för personer. Här nedan är några av dem:

Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt Initiativ
Linn Larsdotter – Kurator och människorättsaktivist
Malte Roos, Grön Ungdom
Mattias Gardell – Forskare vid CEMFOR i Uppsala
Joakim Månsson Bengtsson, Riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ
Johannes Nilsson – Författare
Fredrik Almroth – Antirasistisk debattör och medarbetare på ”Inte rasist men”
Axel Hallberg, Grön Ungdom
Kurdo Baksi – Samhällsdebattör

Resultatet av ideologisk styrning

Anledningen till att den här FOI-rapporten är så pass taffligt gjord som den är beror på att ideologisk styrning går före vetenskap och forskning. 2011 presenterade dåvarande högerregeringen mångmiljonsatsningen mot det nya begreppet ”våldsbejakande extremism”. En så kallad ”extremistutredning” tillsattes med en rad experter och forskare. Dagarna innan utredningen släpptes gick forskarna och experterna bakom utredningen ut och kritiserade de färdiga slutsatserna på DN Debatt.

Forskarna och experterna gick bland annat ut med att dom knappt fick komma till tals och att deras forskning och erfarenhet av radikala politiska miljöer inte togs hänsyn till. Istället grundade sig utredningen på åsikter från journalister. Bland de färdiga slutsatserna som presenterade tre år senare förordade utredningen att potentiella extremister borde kallas in till samtal med socialtjänsten. En annan slutsats var att politisk övertygelse inte spelar roll när det gäller extremister. Istället skulle det tydligen vara viktigare med socialt umgänge. En tes som stämmer in på hur det såg ut i de högerextrema miljöerna på 1980-1990-talet men inte idag 2018.

Miljoner rakt i sjön

Det är inte svårt att hitta märkligheter och rena felaktigheter i rapporten men det mest intressanta är ändå vad det kostade att ta fram den. Enligt uppgift ska rapporten kostat 1,8 miljoner kronor att ta fram. En hutlös summa med tanke på det färdiga resultatet. Regeringen har satsat totalt 4,7 miljoner kronor på FOI-rapporter om så kallad ”våldsbejakande extremism”.

Källor: FOI-rapportenDN debattFOI

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se