Kontakta oss

iFOKUS

Nya forskarrapporten: Ansiktskydd minskar risken för Covid-19

Publicerat

den

FOTO:  MIGUEL PENA

HELSINGFORS    En finländsk forskargrupp har gjort en metaanalys av ansiktsmasker och Covid-19. Enligt forskargruppen ger ansiktsmasker ett signifikant skydd mot det dödliga viriset.

I maj gjorde Social- och hälsovårdsministeriet en undersökning om hur väl Ansiktskydd kan skydda människor från Covid-19. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets utredning ger ansiktsskydd inget skydd mot coronaviruset och har ingen dämpande effekt på virusspridningen.  Nu får utredningen bakläxa av en finländsk forskargrupp eftersom ministeriet aldrig gjorde någon metaanalys på materialet som utredningen baserade sig på. Den finländska forskargruppen har därför gjort en metaanalys av samma material som ministeriet använde sig av.

Smittrisken minskar

Resultatet av forskarnas metaanalys visade att den skyddande effekten av ansiktsmasker är stor och statistiskt signifikant. Enligt forskarna minskar risken för coronasmittan med en tredjedel om man använder sig av ansiktsmasker. Forskarna slår även fast att det inte finns något fog för oro om att människor skulle börja slarva med handhygien och fysisk distansering för att dom använder ansiktsmasker.

– Vårt huvudresultat var att maskerna tydligt skyddar sina användare,” säger Hanna M. Ollila från Helsingfors universitet, som ledde den finländska forskargruppen.

Obehagkänslor försvinner

I den nya metaanalysen konstaterar forskargruppen att en del av personerna som använde ansiktsskydd upplevde obehag och fick svårare att andas. Men ju längre personerna använde ansiktsskydd desto mindre upplevdes problemen och obehaget.

– Inga allvarliga bieffekter förknippade med användningen av ansiktsskydd hittades. Resultaten visar att man kan vänja sig vid ansiktsskydd även om användningen förknippas med subjektiva obehagsfaktorer, kommenterar Liisa M. Laine, specialistforskare vid universitetet i Pennsylvania i USA.

Gruppens undersökning har inte ännu kvalitetsbedömts. Analysen har skickats till den internationella vetenskapliga tidskriften International Journal of Medical Science och väntar på bedömning.

Källa: Eroon koronasta.

 

Kim Fredriksson
kim.fredriksson@aktuelltfokus.se