Kontakta oss

KRÖNIKA

ABF vänder arbetarrörelsen ryggen

Publicerat

den

KRÖNIKA ABF Stockholm har beslutat att förbjuda seminarium om Karl Marx. Enligt bildningsförbundet är Marx inte förenligt med demokratiska värderingar. Enligt AF-krönikören Jonas Lundgren vänder ABF arbetarrörelsen ryggen genom sitt beteende.

När jag var lite yngre var ABF-huset i Stockholm något av det finaste jag visste. Jag var där ofta för att lyssna på föredrag. ABF är ett fantastiskt fenomen. Där kan du gå på språkcafé, lära dig dina första ackord på gitarr eller gå en skrivarkurs. Det var en viktig plats för mig och för att jag skulle kunna skapa mig en politisk uppfattning. Senare gick jag in i Svenska Clartéförbundet där jag valdes in i förbundsstyrelsen och redaktionen när jag var 19 år. Där fortsatte min upptäcksresa inom politisk ideologi, teori och praktik. Nu har det uppstått en spricka mellan den plats jag hållit så kär och den organisation som format mitt politiska tänkande och medvetande mer än andra.

1912 grundades Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Tanken med förbundet var att skola arbetarklassen i Sverige i allt från politik och organisering till vardagsnära saker som konst, kultur och hantverk. ABF har betytt mycket för den svenska arbetarrörelsen, för alla från Socialdemokraterna och vänsterut men även i viss utsträckning för exempelvis Miljöpartiet.

1921 grundades den svenska avdelningen av Clarté, en rörelse grundad av Henri Barbusse i Frankrike för världsfred och socialism. Rörelsen i Sverige drog till sig många kända tänkare och författare som Ture Nerman, Karin Boye, CH Hermansson, Tage Erlander, Gunilla Palmstierna-Weiss och till och med Jarl Hjalmarson som senare blev en profilerad högerpolitiker. Organisationen var länge stark i studentkretsar men är idag huvudsakligen en tidningsutgivarorganisation med viss studieverksamhet.

Den 5:e maj planerade Clarté att i samverkan med studieorganisationen Arbetarbildning hålla ett möte på ABF-huset i Stockholm. Tanken var att uppmärksamma 200-årsdagen av Karl Marx födelse under rubriken ”Vad innebär det att vara revolutionär 2018?”. Dagen före arbetarrörelsens internationella dag, Första maj, meddelade ledningen för ABF att mötet inte kunde tillåtas. Ledningen för ABF i Stockholm ansåg att seminariet inte passade ihop med ABF:s demokratiska folkbildningsuppdrag. Vad ledningen för ABF har reagerat på tycks vara den öppet ställda frågan vad det innebär att vara revolutionär år 2018. Varför ABF beter sig på detta sätt är svårt att sia om. Däremot är den räddhågsenhet de uppvisar väldigt beklaglig.

Arbetarnas Bildningsförbund grundades alltså för att utbilda arbetarklassen i för vår klass relevanta ämnen. Politisk teori är bevisligen inte, enligt ABF, relevant för arbetarklassen. Ur ett större perspektiv är detta begripligt. ABF har länge styrts med järnhand av den reformistiska delen av arbetarrörelsen, socialdemokratin i första hand. Hittills har man från ABF:s sida, trots detta, haft en tillåtande inställning och bara i något enstaka undantagsfall portförbjudit den radikala arbetarrörelsens olika evenemang. Jag vill minnas att ett fall rört ett möte om situationen i Syrien för ett antal år sedan. Att något så förhållandevis harmlöst som ett seminarium på Karl Marx 200:e födelsedag om hans politiska teorier ska portförbjudas av ABF i Stockholm är inget annat än skamligt och arbetarfientligt.

Marxismen är den politiska teori som såväl socialdemokratin som den mer radikala vänstern grundar sin verksamhet på, även om det för många inte är mer än en läpparnas bekännelse som inte förpliktigar till studier och förkovran. Om detta kan tolkas som en ny linje från ABF i Stockholm bör organisationen snarast byta namn. Utan arbetare och utan bildning blir det inte mycket av ett arbetarnas bildningsförbund. ABF:s beteende i detta fall är både pinsamt och reaktionärt.

I sin dagsedel Republikanerna i november 1950 skrev Stig Dagerman något som kanske bättre än annat beskriver ABF:s agerande;

”Hvi bär dom så blötlagda trynen?
Förklaring i följande svar:
Dom har spottat sig själva i synen,
den största spottkopp dom har.”

Jonas Lundgren
redaktionen@aktuelltfokus.se